EN
Održivost i okoliš

Održivost i okoliš

Učinkovito upravljanje okolišem dio je poslovne strategije HEP-Proizvodnje d.o.o. pri proizvodnji električne i toplinske energije, održavanju postrojenja te pružanju pomoćnih usluga elektroenergetskom sustavu. Kao jedna od najvećih proizvodnih tvrtki HEP Proizvodnja je svjesna svojih utjecaja na okoliš te teži biti pozitivan primjer upravljanja tim utjecajima kako bi ih spriječila te poduzima aktivnosti i mjere za sanaciju i vraćanje okoliša u prvobitno stanje u najvećoj mogućoj mjeri, ukoliko do onečišćenja dođe. Isto tako kontinuirano ulaže u zaštitu okoliša, od usa­vršavanja djelatnika koji se bave poslovima zaštite oko­liša, preko ulaganja u modernizaciju elektroenergetskih objekata, do unaprjeđenja izvještavanja nadležnim in­stitucijama, jedinicama lokalne samouprave i zaintere­siranoj javnosti.

HEP-Proizvodnja ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018.

Na ovom mjestu možete dobiti informacije o:
Imate li pitanja, obratite nam se putem kontakt obrasca.
Kontakt