EN
Električna energija

Električna energija

Električna energija je jedna od najčistijih energija sa širokom primjenom u mnogim sustavima i uređajima koji koriste tu vrstu energije - od industrije, prometa, prehrane, farmaceutike, razmjene, obrade i čuvanja svih vrsta informacija. Koristi se u svim segmentima našeg društva, od javnih ustanova i infrastrukture, pa sve do vrlo široke primjene u kućanstvima, bilo za obavljanje rada i za sve kolektivne ili individualne zabave. Ukratko, električne energije je osnovna energija koja pokreće infrastrukturu naše civilizacije na ovom stupnju razvoja.

Princip procesa proizvodnje električne energije se odvija u tehnološkim procesima transformacije energije pri čemu se energija dostupnih energenta ( voda ili fosilna goriva: ugljen, plin, loživo ulje) pretvara (transformira) preko mehaničke energije vrtnje u turbinama (hidro ili termo) u generatorima u električnu energiju koja se potom transformatorima prenosi u elektroenergetski sustav kojim se otprema do korisnika. Osim spomenute transformacije sve je učestalija i značajnija transformacija sunčeve energije u električnu energiju bilo preko mehaničke energije (vjetar, valovi, plima i oseka) do pretvorbe bez mehaničke energije izravno u električnu (fotonaponske elektrane ili sl.).

U elektranama u kojima se obavlja transformacija energije fosilnih goriva u ekološki „čistu“ električnu energiju se zadržava sve što „nečisto“ iz fosilnih goriva pa se sve mora tamo i zbrinuti prema najvišim standardima zbrinjavanja nusproizvoda transformacije fosilnih goriva. Na taj način se prema korisnicima prenosi potpuno čista električna energija. Korisnici ju mogu neograničeno koristiti sa zanemarivim „otiscima na prirodu i okoliš“. Zato je uloga pravilnog zbrinjavanja pretvorbe energije u električnu prioritet svih proizvođača električne energije pa tako i HEP Proizvodnje. S tim ciljem se treba sve veća pozornost usmjeriti na buduće transformacije energije pri čemu treba sve veći mogući održivi prioritet davati izvorima električne energije sa što manjim nusproizvodima transformacije energije, prvenstveno svim vidovima Sunčeve energije i obnovljivim izvorima energije.