EN

HE Vinodol

HE Vinodol je akumulacijska visokotlačna hidroelektrana snage 90 MW i dio je cjelovitog hidroenergetskog sustava koji se sastoji od HE Vinodol, te CHE Fužine i RHE Lepenica koje organizacijski čine grupu HE Gorski kotar. Sustav koristi vode sliva rijeke Lokvarke (Lokvarsko jezero s potokom Križ) i Ličanke (umjetna jezera Bajer, Lepenica i Potkoš), te još nekoliko manjih potoka. 
Hidroelektrana Vinodol smještena je u Triblju, u Primorsko-goranskoj županiji, u zaleđu Crikvenice.

Zahvat HE Vinodol je u akumulacijskom jezeru Bajer u koji se skuplja voda iz izvora Velike Ličanke i potoka Kostanjevica te iz akumulacijskih jezera Lokvarka (kroz postrojenja CHE Fužine na akumulaciji Bajer) i Lepenica (kroz postrojenja RHE Lepenica na akumulaciji Lepenica). Postrojenja CHE Fužine, odnosno RHE Lepenica, u turbinskom režimu rada dobavljaju vodu iz akumulacija Lokvarka, odnosno Lepenica, u akumulaciju Bajer, a u crpnom režimu rada, kod velikih dotoka i da se spriječi preljev na brani Bajer, prebacuju vodu u suprotnim smjerovima (iz akumulacije Bajer u akumulacije Lokvarka odnosno Lepenica). Crpnom stanicom Križ se u akumulaciju Lokvarka ubacuju vode potoka Križ, a crpnom stanicom Lič u glavni dovod se ubacuje dio voda Ličanke i vode iz akumulacije Potkoš. U cjevovod Lič se dovode i vode potoka Benkovac.

S obzirom da je područje sustava akumuliranih voda na nadmorskoj razini oko 700 metara, bruto pad sa slivnog područja Gorskog kotara na HE Vinodol je 658 m, što je jedan od najviših ostvarenih padova u hidroenergetskim postrojenjima u Europi, čime je dobivena velika energetska vrijednost ovog sustava.
Hidroelektrana se sastoji od spojnog tlačnog cjevovoda Bajer – Razromir, vodne komore Razromir, zasunske komore Razromir, tlačnog cjevovoda HE Vinodol, strojarnice HE Vinodol, odvodnog tunela i kanala.

S proizvodnjom električne energije elektrana je započela 1952. godine. Ukupna raspoloživa snaga je 90 MW, instalirana u 3 agregata, od kojih se svaki sastoji od dvije horizontalne Pelton turbine i generatora instalirane snage 31,5 MW. Ovom raspoloživom snagom godišnje se prosječno proizvede 136,66 GWh električne energije (na pragu).

Za vlastitu potrošnju u strojarnici se nalazi i jedan kućni agregat sa Pelton turbinom i generatorom snage 470 kVA.

HE Vinodol ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018.

Uz proizvodnju električne energije HE Vinodol pruža i pomoćne usluge sustavu (automatska sekundarna, tercijarna, crni start, otočni pogon).

HE Vinodol organizacijski je vodeća elektrana u grupi Glavne elektrane (GHE) Vinodol i dio je Proizvodnog područja Zapad. Upravljanje proizvodnjom provodi se kroz Centar proizvodnje Zapad.

 

Osnovni podaci elektrane


Proizvodno postrojenje: HE VINODOL A, B, C
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 90
Sliv: slivno područje Gorskog kotara
Tip elektrane: akumulacijska derivacijska visokotlačna HE
Tip agregata: 3 Pelton turbine
Proizvod: Električna energija, pomoćne usluge (automatska sekundarna regulacija; tercijarna regulacija; crni start; otočni pogon)
Instalirani protok [m3/s]: 3x6.2
Godina puštanja u pogon: 1952.
EES spoj glavnih agregata: HOPS 110 kV

Kontakt


PP HE Zapad
Eugena Kumičića 13, 51000 Rijeka
tel:  051 40 84 00
fax: 051 21 65 17

HE Vinodol
Sušik 15, 51243 Tribalj
tel:  051 40 80 22
fax: 051 40 80 01

Karta