EN

HE Ozalj 1 i 2

HE Ozalj sastoji se od dvije odvojene hidroelektrane: HE Ozalj 1 snage 3,54 MW i HE Ozalj 2 snage 2,2 MW.  To su protočne pribranske elektrane s dnevnom akumulacijom, smještene na rijeci Kupi u njenom srednjem toku u gradu Ozlju, u Karlovačkoj županiji. HE Ozalj 1 smještena je na desnoj obali rijeke Kupe, a nasuprot nje na lijevoj obali HE Ozalj 2. Hidroelektrane koriste vode s oborinskog područja gornjeg i srednjeg toka rijeke Kupe površine oko 2190 km2 
Izgradnjom brane visine 7,5 m i dužine 77 m na prirodnoj stepenici u koritu rijeke Kupe formiran je akumulacijski bazen s maksimalnim radnim vodostajem na koti 120,63 m n.m., ukupnog volumena 1,4 mil. m3 i korisnog volumena 0,55 mil. m3. Elektrane su s branom i pripadajućim objektima smještene u prirodnom koritu rijeke Kupe. Brana je gravitacijska s preljevom po cijeloj dužini, a izgrađena je od kamenih blokova povezanih cementnim mortom. 1952. godine brana je nadvišena za 0,5 m. Brana ima četiri temeljna i dva muljna ispusta.  Ukupni instalirani protok obje elektrane je 85 m3/s (HE Ozalj 1 s 3x17 m3/s i HE Ozalj 2 s 2x7 m3/s). Neto pad je 9,2 metra. 
 HE Ozalj 1 je jedna od najstarijih hidroelektrana u Hrvatskoj koja još uvijek proizvodi električnu energiju u izvornom objektu otkako je puštena u rad 1908. g. za potrebe rasvjete grada Karlovca, pod imenom „Munjara grada Karlovca". Strojarnica HE Ozalj 1 građena je u stilu neoromantizma i predstavlja izvanredan primjer industrijske arhitekture s početka dvadesetog stoljeća te ima izuzetno značenje kao tehničko kulturno dobro. Hidroelektrana Ozalj 1 zaštićeno je kulturno dobro i upisana je u Registar kulturnih dobara RH 2007. godine. U prvoj fazi 1908. godine ugrađene su dvije proizvodne jedinice s turbinama tipa Francis, a 1913. godine ugrađena je i treća proizvodna jedinica istog tipa, pa je tako ukupna snaga elektrane porasla sa 2,2 MW na 3,3 MW. U tijeku je rekonstrukcija HE Ozalj 1, a u prvoj fazi rekonstrukcije 2017. godine, nazivna snaga agregata povećana je na 1,34 MW. 

HE Ozalj 2 izgrađena je 1952. godine i ima dvije proizvodne jedinice s turbinama tipa Kaplan, ukupne snage 2x1,1 MW.
 
Veza s elektroenergetskim sustavom obje hidroelektrane ostvarena je preko 10/35 kV. Pogon HE Ozalj za potrebe napajanja potrošača vlastite potrošnje koristi isključivo odcjepe s 10 kV i 35 kV, a u slučaju pada mreže moguće je koristiti i crni start pomoću diesel agregata na lokaciji HE Ozalj 1.

HE Ozalj 1 i 2 imaju uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018.

HE Ozalj 1 i 2 organizacijski su u grupi Glavne elektrane (GHE) Gojak, u kojoj su HE Gojak i HE Lešće, i dio su Proizvodnog područja Zapad. Upravljanje proizvodnjom provodi se kroz Centar proizvodnje Zapad.


 

Osnovni podaci elektrane

 
Proizvodno postrojenje: HE Ozalj 1 -  A, B,C
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 3,54
Sliv: sliv Kupe
Tip elektrane: protočna pribranska HE  s dnevnom akumulacijom
Tip agregata: 3 Francis turbine
Proizvod: Električna energija
Instalirani protok [m3/s]: 3x17
Godina puštanja u pogon / revitalizacija: 1908. / R 1991-1997.
EES spoj glavnih agregata: HEP ODS 10/35 kV
 
Proizvodno postrojenje: HE Ozalj 2 - D, E
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 2,20
Sliv: sliv Kupe
Tip elektrane: protočna pribranska HE  s dnevnom akumulacijom
Tip agregata: 2 Kaplan turbine
Proizvod: Električna energija
Instalirani protok [m3/s]: 2x17
Godina puštanja u pogon: 1952.
EES spoj glavnih agregata: HEP ODS 10/35 kV
 

 


 

Kontakt


PP HE Zapad
Eugena Kumičića 13, 51000 Rijeka
tel:  051 40 84 00
fax: 051 21 65 17

HE Ozalj
Ulica Nikole Tesle 2, 47280 Ozalj
tel:  047 52 24 66
fax: 047 52 29 49

Karta