EN
Regulacija napona i jalove snage

Regulacija napona i jalove snage

Svrha ove pomoćne usluge je održavanje pogonskih napona u svim čvorištima mreže unutar dozvoljenih, odnosno propisanih granica za pojedinu naponsku razinu, sukladno Mrežnim pravilima prijenosnog sustava.

Upravljanje tokovima jalove snage radi regulacije napona u prijenosnoj mreži, odnosno prilagodba promjenama proizvodnje i potrošnje jalove snage u pogonskim uvjetima koje uzrokuju korisnici mreže, promjene mrežne topologije te neplanirani pogonski događaji (primjerice, ispadi vodova, elektrana ili velikih transformatorskih stanica). 
Kompenzacijski rad RHE Velebit – način rada jedne ili obje proizvodne jedinice RHE Velebit isključivo u svrhu regulacije pogonskih napona u 400 kV mreži. Tijekom kompenzatorskog rada RHE Velebit znatno se povećava potrošnja jalove energije na proizvodnim jedinicama (po jedinici: cca 80 MVArh/h uz potrošnju 3, 5 MWh/h) što djeluje na skidanje često previsokih pogonskih napona na južnom kraku 400 kV mreže RH. Zahtjev, operativni nalog za ulazak jedne ili obje proizvodne jedinice RHE Velebit u kompenzatorski rad izdaje dispečer HOPS-a.