EN

HE Sklope

HE Sklope je pribransko postrojenje snage 22,5 MW koje koristi hidropotencijal voda rijeke Like, uz branu akumulacije Kruščica, na području Ličko-senjske županije, u Kosinjskom polju.  Akumulacijsko jezero Kruščica formirano je u kanjonu rijeke Like izgradnjom nasute brane Sklope (na bruto padu od oko 70 m). Način rada HE Sklope  usklađuje se s potrebama reguliranja rijeke Like (bujičnog karaktera) i potrebama rada HE Senj.

HE Sklope je izgrađena za samo jednu godinu, pet mjeseci i 24 dana. Prva vrtnja obavljena je u listopadu 1969. godine, a HE Sklope je sinkronizirana s mrežom u siječnju 1970. godine.  Izgradnja HE Sklope predstavljala je veliko dostignuće u izgradnji takvih elektroenergetskih objekata.
 
Izgradnjom nasute brane Sklope visine 81 m i dužine u kruni 210 m u kanjonu rijeke Like formirano je akumulacijsko jezero Kruščica, korisne zapremine 128*106 m3 kod najvećeg radnog vodostaja 554 m n.m. Brana je zoniranog poprečnog presjeka s koso položenom glinenom jezgrom zaštićenom od unutarnje erozije dvoslojnim filtrima. Potporne zone izvedene su od kamenog materijala. Kruna brane je na koti 557,00 m nadmorske visine, a najviši radni vodostaj je na koti 554 m n.m. Volumen tijela brane je 820000 m3. U tijelo brane ugrađena je injekcijska galerija, ulazni uređaj s tunelom za temeljni ispust, te ulazni uređaj s tunelom i tlačnim cjevovodom kao dovodom do HE Sklope. Na desnoj strani brane izveden je preljev kapaciteta 1300 m3/s, koji tunelom u stijeni uz desni bok brane odvodi preljevne vode nizvodno od brane i HE Sklope. Zbog akumuliranja vode rijeke Like izgrađeno je umjetno jezero Kruščica za što je bilo nužno potopiti mjesto Sveti Ilija s istoimenom crkvom kao i njegove zaseoke.

Sliv rijeke Like do Kosinjskog mosta površine je 1.125 km2 (od čega je 975 km2 do akumulacije Kruščica), i nalazi se na nadmorskoj visini iznad 480 mn.m.

U hidroelektranu Sklope ugrađen je jedan agregat snage 22,5 MW vertikalne izvedbe. Turbina je spiralna Francis, snage 23,5 MW i instaliranog protoka 45 m3/s, Generator je snage 25 MVA i faktora snage 0.9 s automatskom regulacijom napona. Uključena je u 110 kV mrežu preko TS Lički Osik i HE Senj.
  
HE Sklope prosječno godišnje proizvodi oko 85 GWh, dok je maksimalna godišnja proizvodnja bila 132 GWh (2014. g.) električne energije.

HE Sklope ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018.

Uz proizvodnju električne energije HE Sklope pruža i pomoćne usluge sustavu  (tercijarna regulacija).

HE Sklope  organizacijski je elektrana u grupi Glavne elektrane (GHE) Senj, koja je dio Proizvodnog područja Zapad. Upravljanje proizvodnjom provodi se kroz Centar proizvodnje Zapad.

 


Osnovni podaci elektrane


Proizvodno postrojenje: HE SKLOPE A
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 22,50
Sliv: sliv Like
Tip elektrane: akumulacijska pribranska HE
Tip agregata: Francis turbina
Proizvod: Električna energija, pomoćne usluge (tercijarna regulacija)
Instalirani protok [m3/s]: 45
Godina puštanja u pogon: 1970.
EES spoj glavnih agregata: HOPS 110 kV
 
 

Kontakt


PP HE Zapad
Eugena Kumičića 13, 51000 Rijeka
tel:  051 40 84 00
fax: 051 21 65 17

HE Sklope
53202 Mlakva, Kosinj-Mlakva 81/5
tel:  053 85 14 02
fax: 053 88 13 86

Karta