EN

TE-TO Sisak

Termoelektrana-toplana Sisak je termoelektrana-toplana koja proizvodi električnu i toplinsku energiju, a nalazi se u industrijskoj zoni grada Siska u Sisačko moslavačkoj županiji. Smještena na desnoj obali rijeke Save, neposredno uz Rafineriju nafte u Sisku na području zvanom Čret.

TE-TO Sisak sastoji se od sljedećih proizvodnih jedinica: Blokovi A i B, Blok C, Blok D (BE-TO), pomoćna kotlovnica (kotlovi PK1 i PK2), te parni kotao E. Blokovi A i B svaki instalirane električne snage 210 MW su kondenzacijski blokovi namijenjeni proizvodnji električne energije. Izgrađeni su 1970. (Blok A),  odnosno 1976. godine (Blok B). Gorivom (mazutom) su se opskrbljivali izravno mazutovodom iz Rafinerije s kojom je TE Sisak dijelila ogradu. Spajanjem lokacije s plinskim sustavom tehnološki su Blokovi A  i B osposobljeni i za rad na oba goriva.  Zbog emisija iznad granično dozvoljenih vrijednosti 2018. godine oba bloka stavljeni su van funkcije.

2015. godine izgrađen je novi kogeneracijski kombi blok (KKE) - Blok C  proizvodnih kapaciteta 235 MWel/50 MWt, namijenjen spojnoj proizvodnji električne i toplinske energije. Time je Te Sisak postala TE TO i počela s isporukom toplinske energije potrošačima CTS u Sisku.

2017. je izgrađena i kombi-kogeneracijska bioelektrana BE-TO Sisak (Blok D) proizvodnih kapaciteta  3 MWel i toplinske snage 10 MWt koja, koristeći šumsku biomasu masu, proizvodi u spojnoj proizvodnji toplinsku i električnu energiju. Kao visokoučinkovita kogeneracija na obnovljivi izvor energije BE-TO Sisak je u postupku ishođenja statusa povlaštenog proizvođača električne energije u razdoblju od 14 godina. Lokacija Bloka D je van TE TO Sisak i smještena je pored postojeće Energane u sklopu Željezare u Sisku, ali je organizacijski unutar TE TO Sisak.

Postrojenja za isključivu proizvodnju toplinske energije u TE –TO Sisak su: pomoćna kotlovnica koja se sastoji od dva parna kotla kapaciteta 2 x 28 t/h pare i novoizgrađeni parni kotao (blok E) kapaciteta 12,5 t/h pare. Ta postrojenja se koriste za pokrivanje vršnih potreba toplinske energije, opskrbu tehnoloških potrošača parom za vrijeme ljetnih režima rada, tijekom zime u noćnom režimu, te za proizvodnju toplinske energije za potrebe CTS Siska kada nema potrebe za proizvodnjom električne energije iz kogeneracijskog kombi bloka C.
 
TE-TO Sisak ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018  te uveden Sustav upravljanja sigurnošću sukladno Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari.
 


Osnovni podaci


Proizvodno postrojenje:

TE - TO SISAK C

Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]:

228,73

Ogrjevna toplina - nominalni kapacitet [MWtopl]:

0

Tehnološka para - nominalni kapacitet ([t/h] / [MWtopl.]):

121 / 90

Ekvivalentna raspoloživa zbirna toplinska snaga na pragu (ogrj. topl. +para) [MWtopl.]):

90

Proizvod:

Električna energija,  pomoćne usluge (tercijarna regulacija) i toplinska energija

Energent:

Prirodni plin /loživo ulje

Godina početka proizvodnje na lokaciji:

1970.

EES spoj glavnih agregata:

HOPS A 110 kV,  B i C 220 kV 

Proizvodno postrojenje:

BE-TO Sisak D

Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]:

3

Ogrjevna toplina - nominalni kapacitet [MWtopl]:

10

Tehnološka para - nominalni kapacitet ([t/h] / [MWtopl.]):

12 / 10

Ekvivalentna raspoloživa zbirna toplinska snaga na pragu (ogrj. topl. +para) [MWtopl.]):

10

Proizvod:

Električna energija i toplinska energija

Energent:

drvna bio masa

Godina početka proizvodnje na lokaciji:

2017.

EES spoj glavnih agregata:

HEP ODS 35 kV

  

Kontakt


TE-TO Sisak
Industrijska cesta 10, 44010 Sisak
tel:  044 51 40 00
fax: 044 53 21 83

Karta