EN
Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu

Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu

Kao jedna od najvećih proizvodnih tvrtki u Hrvatskoj, s obzirom na djelatnosti kojima se bavi te broj zaposlenih, HEP-Proizvodnja d.o.o. donijela je Politiku upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu kojom se opredijelila za proizvodnju električne i toplinske energije na energetski učinkovit način uz primjenu najboljih raspoloživih tehnika, te razvoj postojećih i izgradnju novih postrojenja s ciljem porasta udjela proizvodnje električne i toplinske energije na regionalnom tržištu utemeljenog na održivosti, visokoj kvaliteti proizvoda i usluga, okolišno prihvatljivoj proizvodnji, energetskoj učinkovitosti uz odgovarajuću brigu o zaštiti zdravlja i sigurnosti pri radu.

HEP-Proizvodnja d.o.o. ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno međunarodnim normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018 te je, sa svojih 35 sastavnica, među najvećim sustavima upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu u Republici Hrvatskoj.

Certifikaciju prema normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 i ISO 45001:2018 je provela i potvrdila certifikacijska kuća TÜV Nord Adriatic d.o.o.