EN
Održavanje frekvencije

Održavanje frekvencije

Primarna regulacija

Automatsko regulacijsko djelovanje na razini sustava sa sekundnim odzivom djelatne snage, koji ostvaruju sustavi regulacije proizvodnih jedinica i ostalih korisnika prijenosne mreže kod odstupanja pogonske frekvencije od zadane ili nazivne vrijednosti frekvencije.
Primarna regulacija obuhvaća djelovanje turbinskih regulatora brzine vrtnje, odnosno regulatora frekvencije  radi smanjenja neravnoteže između proizvodnje i potrošnje na razini sustava.
Ovisno o tehnološkim različitostima i nazivnoj snazi proizvodnih jedinica, svaka veća proizvodna jedinica  treba biti osposobljena za primarnu regulaciju frekvencije sukladno zahtjevima iz Mrežnih pravila prijenosnog sustava.   

 

Sekundarna regulacija frekvencije i snage razmjene

Regulacija frekvencije na razini elektroenergetskog sustava s minutnim odzivom radi održavanja frekvencije i planirane snage razmjene između umreženih sustava, odnosno održavanja frekvencije u izoliranom pogonu regulacijskog područja ili dijela EES-a. Sekundarna regulacija ostvaruje se posredstvom regulatora regulacijskog područja koji automatski djeluje preko sustava regulacije brzine vrtnje proizvodnih jedinica i grupnih regulatora djelatne snage elektrane, ako su instalirani u elektranama s više proizvodnih jedinica. Sekundarna regulacija mora preuzeti djelovanje od primarne regulacije tj. osloboditi opseg primarne regulacije za buduće djelovanje. Proizvodna jedinica mora biti osposobljena mijenjati djelatnu snagu unutar ugovorenog opsega snage minimalnom brzinom od 2 posto nazivne djelatne snage u minuti. 

 

Tercijarna regulacija frekvencije i snage razmjene

Regulacijska funkcija djelatne snage na razini  elektroenergetskog sustava kojom se temeljem zahtjeva dispečera operatora prijenosnog sustava korigira planirani rad proizvodnih jedinica u tercijarnoj regulaciji, tako da se oslobodi potrebna rezerva sekundarne regulacije. Tercijarna regulacija mora biti aktivirana u punom ugovorenom opsegu u roku od 15 minuta od zahtjeva dispečera operatora prijenosnog sustava. U hrvatskom elektroenergetskom sustava tercijarna regulacija se dijeli na tercijarnu regulaciju za uravnoteženje sustava i tercijarnu regulaciju za sigurnost sustava.