EN

KTE Jertovec

Kombi termoelektrana Jertovec smještena je u naselju Jertovec, općina Konjščina.

Proizvodnja električne energije u elektrani započinje 1954. godine kada je u pogon pušten prvi turboagregat (BBC 14,8 MW). Drugi i treći agregat (Jugoturbina-Končar 2X12,5 MW). ulaze u pogon 1957.godine. Kao energent korišten je lignit iz lokalnih ugljenokopa.
Prestankom eksploatacije zagorskih ugljenokopa zbog iscrpljenosti zaliha, početkom '70- ih godina prošlog stoljeća prestaje korištenje ugljena, a u rekonstruiranim kotlovima počinje korištenje teškog loživog ulja (mazuta).  Zbog naftne krize i rasta cijene teškog loživog ulja, od 1974. godine proizvodnja postaje neisplativa.

Istovremeno počinju aktivnosti na ugradnji dva plinskoturbinska agregata snage 2x31,5 MW koje je osigurao Westighouse u sklopu izradnje Nuklearne elektrane Krško, s namjenom sigurnosnog napajanja. Plinskoturbinski agregati (PTA) ulaze u pogon 1976. godine koristeći ekstra lako loživo ulje (ELLU) kao gorivo i postaju prvi plinskoturbinski agregati pušteni u rad na ovim prostorima.

Spajanjem elektrane na novoizgrađenu plinsku mrežu 1980. godine, počinje korištenje prirodnog plina kao osnovnog goriva. 1980. godine pušteni su u rad kotlovi utilizatori koji, koristeći toplinu ispušnih dimnih plinova plinskih turbina, proizvode pregrijanu vodenu paru s kojom se na parnoturbinskim agregatima (TGA) ostvaruje dodatnih 10 MW snage, kao prvi kombinirani plinsko-parni blokovi za proizvodnju električne energije u RH. 

KTE Jertovec se koristi kao rezervna elektrana u EES-u RH raspoložive  snage 2x28 MW (plinskoturbinski  agregati) i 2x10 MW (parnoturbinski agregati) s mogućnošću ulaska u pogon u vremenu 15 minuta nakon naloga.

KTE Jertovec ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018  te uveden Sustav upravljanja sigurnošću sukladno Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari.
 


Osnovni podaci


Proizvodno postrojenje: KTE JERTOVEC A, B 
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 78
Proizvod: Električna energija, pomoćne usluge (tercijarna regulacija; crni start; otočni pogon)
Energent: Prirodni plin/ELLU
Godina početka proizvodnje na lokaciji: 1954.
EES spoj glavnih agregata: HOPS 110 kV
 

Kontakt


KTE Jertovec
Jertovec 151, 49282 Konjščina
tel:  049 42 66 00
fax: 049 42 66 80

Karta