EN

CHE Fužine

CHE Fužine je crpna derivacijska visokotlačna hidroelektrana snage snage 4,5 MW u generatorskom  i 6,5 MW u crpnom režimu (4,5/ -6,5 MW)  i dio je cjelovitog hidroenergetskog sustava koji opskrbljuje vodom HE Vinodol. Nalazi se u neposrednoj blizini Fužina, uz jezero Bajer, u Primorsko-goranskoj županiji. Koristi bruto pad od 23 do 59 metara stvoren izgradnjom nasute brane Lokvarka.

Kako bi se bolje iskoristilo vode rijeke Ličanke koja se ulijeva u akumulacijsko jezero Bajer, CHE Fužine crpi višak vode Ličanke u jezero Lokvarka (korisni volumen akumulacije Lokve 34,82 hm3), čime ovo jezero djelomično regulira i vodne količine Ličanke.
S proizvodnjom električne energije CHE Fužine započela je 1957. godine.

CHE se sastoji od akumulacije i brane Lokvarka, tunela Lokvarka-Ličanka, vodne i zasunske komore, strojarnice s trojnim agregatom te reguliranog vodotoka Ličanke do akumulacije Bajer. Trojni agregat sastoji se od Francis turbine koja pogoni generator za proizvodnju električne energije, te centrifugalne crpke koju pogoni isti generator u motornom režimu rada. 

Nazivna snaga na generatoru iznosi 4,5/-6,5 MW. Ovom raspoloživom snagom godišnje se prosječno proizvede 2,89 GWh električne energije (na pragu).

CHE Fužine ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018.

CHE Fužine, s RHE Lepenica i HE Zeleni vir,  tvori organizacijsku strukturu Hidroelektrane Gorski kotar, koja je s HE Vinodol u grupi Glavne elektrane (GHE) Vinodol i dio je Proizvodnog područja Zapad.


Osnovni podaci elektrane


Proizvodno postrojenje: CHE FUŽINE A
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 4,5 \ -6,5
Sliv: slivno područje Gorskog kotara
Tip elektrane: crpna derivacijska HE
Tip agregata: trojni  crpno-turbinski Francis agregat
Proizvod: Električna energija
Instalirani protok [m3/s]: 9,9/-9,6
Godina puštanja u pogon / revitalizacija: 1957. / R 2017
EES spoj glavnih agregata: HEP ODS 35 kV
 

Kontakt


PP HE Zapad
Eugena Kumičića 13, 51000 Rijeka
tel:  051 40 84 00
fax: 051 21 65 17

CHE Fužine
Vrelska cesta 8, 51322 Fužine
tel:  051 40 81 00
fax: 051 40 81 02

Karta