EN

HE Đale

HE Đale je protočna niskotlačna pribranska hidroelektrana s dnevnom akumulacijom ukupne proizvodne snage 40,8 MW. Smještena je 5,8 km nizvodno od Trilja u Sinjskom polju, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

U kanjonu rijeke Cetine na mjestu zvanom Beksetina mlinica izgrađena je brana Đale koja formira akumulacijski bazen korisnog volumena vode od 2,3 hm3. Betonskom gravitacijskom branom visine 39.6 m. dužinom u kruni 122.8 m., širine u kruni 8,8 m., a u temelju 52,95 m., ostvaruje se akumulacija za dnevno izravnanje dotoka Cetine.

HE Đale ima strojarnicu izgrađenu u armiranobetonskoj gravitacijskoj brani Đale. U strojarnici su s ostalom pratećom opremom montirana dva agregata s Kaplanovim turbinama, svaki snage  20,4 MW. Ukupni instalirani volumni protok vode je 220 m3/s (2 x 110 m3/s).Puštena je u pogon 1989. godine. Koristi energetski potencijal pada vode od 21 m između Sinjskog polja i umjetnog jezera Prančevići koje počinje neposredno nizvodno od brane Đale. Kroz HE Đale protječu sve vode uzvodnih slivnih područja Cetine uključivo i kontrolirane vode iz akumulacijskog jezera Buško blato.
Vode koje se sakupljaju u akumulaciji Đale su regulirane i kontrolirano propuštane vode uzvodnih hidroelektrana, a nakon što se iskoriste u HE Đale, propuštaju se koritom rijeke Cetine prema HE Zakučac, najvećoj HE na Cetini. HE Đale svojim radom doprinosi boljem korištenju voda donje Cetine u hidroenergetskom smislu za HE Zakučac i to kroz “povećanje” kompenzacijskog bazena “Prančevići”.

Srednja godišnja proizvodnja električne energije je 128 GWh, dok je maksimalna proizvodnja bila 208 GWh 2010. godine. HE Đale ima sposobnost pružanja pomoćnih usluga tercijarne regulacije i crnog starta.

Hidroelektrana je vezana na elektroenergetsku mrežu preko dalekovoda 110 kV.

HE Đale ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018.

HE Đale organizacijski je elektrana u grupi Glavne elektrane (GHE) Orlovac, a dio je Proizvodnog područja Jug. Upravljanje proizvodnjom provodi se kroz Centar proizvodnje Dalmacije.

 

Osnovni podaci elektrane


Proizvodno postrojenje: HE ĐALE A, B
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 40,8
Sliv: sliv Cetine
Tip elektrane: protočna, niskotlačna, derivacijska HE s dnevnom akumulacijom
Tip agregata: 2 Kaplan turbine
Proizvod: Električna energija, pomoćne usluge (tercijarna regulacija, crni start)
Instalirani protok [m3/s]: 2x110
Godina puštanja u pogon: 1989.
EES spoj glavnih agregata: HOPS 110 kV
 
 

Kontakt


PP HE Jug
Ivana Gundulića 42, 21000 Split
tel:  021 40 56 00
fax: 021 40 55 01
 

HE Đale
Bisko 146, 21240 Trilj, Bisko
tel:  021 70 77 01
fax: 021 70 77 09

Karta