EN
Vrijednosni papiri

Vrijednosni papiri

Aktivnosti na tržištu kapitala

Hrvatska elektroprivreda je 7. prosinca 2007. godine na domaćem tržištu kapitala izdala desetogodišnju amortizirajuću kunsku obveznicu  u iznosu od HRK 700 mil., a na međunarodnom tržištu kapitala je 9. studenog 2012. godine izdala euroobveznice  u iznosu od USD 500 mil., te 23. listopada 2015. godine euroobveznice u iznosu od USD 550 mil. Iznos prikupljen novim izdanjem euroobveznica iz 2015. godine iskorišten je primarno za otkup postojećih euroobveznica iz 2012. godine, dok je ostatak (manje od 20 posto novog iznosa izdanja) namijenjen za financiranje kapitalnih investicija HEP-a. Obveznice izdane 2007. i 2012. godine u potpunosti su otplaćene  tijekom 2017. godine.
 
Velika potražnja za HEP-ovim euroobveznicama iz 2012. i 2015. godine potvrđuje da domaći i međunarodni institucionalni investitori, banke i osiguravajuće kuće, prepoznaju HEP kao stabilnu kompaniju s dobrim bonitetom i strateškim planom ulaganja u nove proizvodne objekte te mogućnostima rasta i širenja poslovanja.

Iskazano povjerenje investitora veliki je poticaj HEP-u za održavanje i unaprjeđenje daljnjih redovitih kvalitetnih odnosa i suradnje, u skladu s najboljim tržišnim praksama.

O dionicama više pogledajte ovdje, dok o obveznicama više informacija možete pronaći ovdje.