EN
O nama

O nama

HEP Proizvodnja d.o.o. je trgovačko društvo u sastavu HEP grupe koje operativno u ime i za račun HEP-a d.d. gospodari svim elektranama u 100% vlasništvu HEP-a d.d. pri čemu organizira i operativno provodi:
  • proizvodnju električne energiju u hidroelektranama, termoelektranama i fotonaponskim elektranama,
  • spojnu proizvodnju toplinske i električne energiju u termoelektranama- toplanama i BE TO -ovima
  • održavanje svih elektrana kojima gospodari,
  • pružanje pomoćnih usluga  operatorima za siguran i pouzdan rad elektroenergetskog i toplinskog sustava,
  • kao i pripremu izgradnje i izgradnju novih elektrana za potrebe HEP grupe te sve aktivnosti revitalizacija, modernizacija i rekonstrukcija elektrana.