EN
Kontakt

Kontakt

HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije
tel.: +385 1 63 22 987, fax: +385 1 61 72 016

Uprava društva
Direktor Robert Krklec

IBAN:  HR1523600001101600000
Zagrebačka banka d.d.

Matični broj: 1643983

OIB: 09518585079

Trgovački sud u Zagrebu:  MBS 080434256
 
Kontakt