EN
Termoelektrane

Termoelektrane

Termoelektrane su termoenergetska proizvodna postrojenja odnosno građevine koje u svom sastavu imaju jednu ili više proizvodnih jedinica i/ili vezanih proizvodnih jedinica (blokova) koje proizvode energije iz goriva koristeći zakone termodinamike.

Podjela termoelektrana po načinu transformacije energije:
  • Parno-turbinsko postrojenje je kondenzacijsko postrojenje koje se sastoji od kotla, parne turbine s kondenzatorom i generatorom (TGA), a ima jedan ulaz energenta i jedan izlaz električne energije,
  • Plinsko-turbinsko postrojenje čine plinska turbina i generator (PTA) i ima jedan ulaz energenta i jedan izlaz električne energije,
  • Kombinirano plinsko - parno turbinsko postrojenje čine plinska turbina i generator, kotao na otpadnu toplinu plinske turbine (utilizator), te njima pripojene parna turbine i generator. Takav sustav ima jedan ulaz energenta (u plinsku turbinu) i dva izlaza električne energije (iz generatora plinske turbine i generatora parne turbine).
HEP Proizvodnja upravlja temoelektranama TE Plomin, TE Rijeka i KTE Jertovec.