EN
Otočni pogon

Otočni pogon

Otočni pogon se koristi pri ponovnoj uspostavi opskrbe kupaca električnom energijom tijekom većih i dužih poremećaja pogona (havarija mreže, požari te  neodgodivi zahvata na održavanju ili rekonstrukcijama mreže) kako bi se minimizirali prekidi isporuke električne energije kupcima. Taj tip rada elektrana koristi se prije i tijekom podizanja elektroenergetskog sustava nakon raspada sustava, pri čemu dispečeri izdaju naloge za kontrolirano povezivanje više otoka u funkcionalno zajednički sustav.

Ponekad se koristi usluga redispečinga elektrana uslijed neplaniranog uklopnog stanja ili opterećenja prijenosne mreže RH  ili uslijed poremećenog pogona s pogonskim naponima izvan propisanih granica. Ta usluga podrazumijevaangažiranje HEP-ovih  elektrana s ciljem rješavanja eventualnih zagušenja u dijelu domicilne prijenosne mreže, nužne promjene tokova snaga radi rasterećenja prijenosne mreže ili potrebe poboljšanja pogonskih napona. Na operativni poziv dispečera prijenosnog sustava, smjenski djelatnici HEP Proizvodnje provode pokretanje, obustavu, povećanje ili smanjenje domicilne  proizvodnje za potrebe operatora prijenosne mreže.