EN
Sustav upravljanja okolišem, kvalitetom i energijom

Sustav upravljanja okolišem, kvalitetom i energijom

Kao jedna od najvećih proizvodnih tvrtki u Hrvatskoj, te s obzirom na djelatnosti kojima se bavi i broj zaposlenih,  HEP-Proizvodnja d.o.o.  svjesna svojih utjecaja na okoliš, a s obzirom na uvedene sustave upravljanja okolišem, kvalitetom i energijom  donijela je i Politiku upravljanja okolišem, kvalitetom i energijom kojom  se opredijelila za postizanje maksimalne pogonske spremnosti i pouzdanosti proizvodnih kapaciteta uz provođenje mjera za očuvanje okoliša te porast udjela proizvodnje električne i toplinske energije na regionalnom tržištu utemeljenu na načelima okolišno prihvatljive proizvodnje, energetske učinkovitosti i održivog poslovanja.

HEP-Proizvodnja d.o.o. ima uveden i certificiran integrirani sustav upravljanja okolišem, kvalitetom i energijom sukladno međunarodnim normama ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 i ISO 50001:2018 te  je, sa svojih 35 sastavnica, među  najvećim  sustavima  upravljanja okolišem, kvalitetom i energijom  u Republici Hrvatskoj.

Certifikaciju prema normama ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 i ISO 50001:2018  je provela i potvrdila certifikacijska kuća TÜV Croatia d.o.o.