EN

CS Buško blato

Crpna stanica Buško Blato sastavni je dio HE Orlovac. Smještena u jugoistočnom dijelu Livanjskog polja na području općine Livno, Bosna i Hercegovina.

Izgradnja objekata započela je krajem šezdesetih godina prošlog stoljeća, a službeni početak proizvodnje je bio 1974. godine. Iz rasklopnog postrojenja, osim za vlastite potrebe, električna energija osiguravala se za potrebe općine Livno i općine Glamoč.

Akumulacijsko jezero Buško Blato jedno je od najvećih umjetnih jezera u Europi.  Jedna trećina površine jezera nalazi se u općini Livno, a dvije trećine u općini Tomislavgrad. Procjeđivanje vode je znatno jer se radi o krškom terenu s velikim brojem ponora. Gubici se povećavaju s rastom kote vode u akumulaciji. Dosadašnje sanacije nisu bitno utjecale na smanjenje gubitaka.

Značajniji pripadni objekti CS Buško Blato su: akumulacija Buško jezero zapremine 800 mil. m3 i površine 57 km2, akumulacija Mandak zapremine 3,5 mil.m3, akumulacija Lipa korisnog volumena 1,38 mil.m3, zajednički tunel s HE Orlovac dužine 12100 m, sustav kanala s pripadajućim ustavama dužine oko 25 km te crpno-turbinsko reverzibilno postrojenje s tri Kaplan crpke-turbine, smješteno u mjestu Podgradina.


Osnovni podaci elektrane


Proizvodno postrojenje: CS BUŠKO BLATO A, B, C
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: Za turbinski režim: 1,65/3,5 MW po agregatu
Za crpni režim: -1,6/-3,4 MW po agregatu
Sliv: sliv Livanjskog polja (FBiH)
Tip elektrane: reverzibilna, niskotlačna, pribranska HE s dvije razine akumulacija
Tip agregata: 3x Kaplan crpke / turbine
Proizvod: električna energija
Instalirani protok [m3/s]: 3x23,3
Godina puštanja u pogon: 1974.
EES spoj glavnih agregata: HOPS 110 kV

Kontakt


PP HE Jug
Ivana Gundulića 42, 21000 Split
tel:  021 40 56 00
fax: 021 40 55 01


Karta