EN

CS Buško blato

Crpna stanica Buško Blato sastavni je dio HE Orlovac. Smještena u jugoistočnom dijelu Livanjskog polja na području općina Livno i Tomislavgrad u Bosni i Hercegovini.

Izgradnja objekata započela je krajem šezdesetih godina prošlog stoljeća, a službeni početak proizvodnje je bio 1974. godine. Iz rasklopnog postrojenja, osim za vlastite potrebe, električna energija osiguravala se za potrebe općine Livno i općine Glamoč.

Akumulacijsko jezero Buško Blato jedno je od najvećih umjetnih jezera u Europi.  Jedna trećina površine jezera nalazi se u općini Livno a dvije trećine u općini Tomislavgrad. Procjeđivanje vode je znatno jer se radi o krškom terenu s velikim brojem ponora. Gubici se povećavaju s rastom kote vode u akumulaciji. Dosadašnje sanacije nisu bitno utjacale na smanjenje gubitaka.

Sastoji se od akumulacije Buško jezero zapremine 800 mil. m3 i površine 57 km2, akumulacije Mandak zapremine 3,5 mil.m3, akumulacije Lipa korisnog volumena 1,38 mil.m3, zajedničkog tunela sa HE Orlovac dužine 12100 m, sustava kanala sa pripadajućim ustavama dužine oko 25 km te crpno-turbinskog reverzibilnog postrojenja sa tri crpke-turbine instalirane snage jednog motora/generator 3,40 / 1,60 MWA  smještenog u mjestu Podgradina.
 


Osnovni podaci elektrane


Proizvodno postrojenje: CS BUŠKO BLATO A, B, C
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 3x1,67 \3x - 3,5
 
Sliv: sliv Livanjskog polja (FBiH)
Tip elektrane: crpna derivacijska HE s akumulacijskim sustavom
Tip agregata: 3 crpno-turbinska Francis agregata
Proizvod: Električna energija
Instalirani protok [m3/s]: 3x23,3
Godina puštanja u pogon: 1974.
EES spoj glavnih agregata: HOPS 110 kV

Kontakt


PP HE Jug
Ivana Gundulića 42, 21000 Split
tel:  021 40 56 00
fax: 021 40 55 01


Karta