EN
Kontakt

Kontakt

U slučaju da ispitanik ima bilo kakav upit o tome kako se koriste njegovi osobni podaci ili želi uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, može se obratiti na sljedeće adrese e-pošte: