EN
Sustav upravljanja sigurnošću

Sustav upravljanja sigurnošću

Operater postrojenja koji na svom području utvrdi prisutnost opasnih tvari obvezanje uvesti Sustav upravljanja sigurnošću (SUS) te poduzeti preventivne mjere nužne za smanjenje rizika nastanka i sprječavanje nastanka velikih nesreća kao i mjere za ograničavanje utjecaja velikih nesreća na ljude, materijalna dobra i okoliš.

Sve HEP-ove termoelektrane i termoelektrane toplane uvele su sustav upravljanja sigurnošću te  su potpisale Politike sprječavanja velikih nesreća.

Ovisno o prisutnosti količina opasnih tvari, a  sukladno Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, postrojenja TE-TO Zagreb i TE Rijeka spadaju u kategoriju višeg razreda postrojenja te imaju obvezu izrade Izvješća o sigurnosti s Unutarnjim planom.

Postrojenja TE Plomin, TE-TO Sisak, TE-TO Osijek, EL-TO Zagreb i KTE Jertovec spadaju u postrojenja nižeg razreda te imaju obvezu izrade Operativnog plana civilne zaštite pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite, Operativnog plan pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari te Procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari.
 

Politike sprječavanja velikih nesreća

Sve HEP-ove termoelektrane i termoelektrane-toplane su uvele sustav upravljanja sigurnošću te su potpisale Politike sprječavanja velikih nesreća:
 • TE-TO  Sisak (PDF)
 • TE Plomin (PDF)
 • TE Rijeka (PDF)
 • TE-TO Zagreb (PDF)
 • TE-TO Osijek (PDF)
 • EL-TO Zagreb (PDF)
 • KTE Jertovec (PDF).


Informacije za javnost

 • TE-TO  Sisak (PDF)
 • TE Plomin (PDF)
 • TE Rijeka (PDF)
 • TE-TO Zagreb (PDF)
 • TE-TO Osijek (PDF)
 • EL-TO Zagreb (PDF)
 • KTE Jertovec (PDF).


Imate li pitanja vezanih uz sustave upravljanja sigurnošću u HEP Proizvodnji, molimo kontaktirajte nas:


Kontakt