EN
Sunčane elektrane

Sunčane elektrane

Sunčane ili fotonaponske elektrane (FNE) su sve značajniji obnovljivi izvori energije koji  koriste izravnu Sunčevu svjetlost za pretvorbu u električnu energiju. Kao osnovni element za tu pretvorbu koriste se fotonaponski (solarni) paneli za koje je karakteristično da proizvode istosmjernu energiju te ih je potrebno povezati (integrirati) u sustav fotonaponske elektrane. Pri tom se istosmjerna energija više povezanih panela pretvara i isporučuje u izmjenični elektroenergetski sustav. Fotonaponske elektrane mogu biti veličine dijela krova neke zgrade, ali mogu biti postavljene i na većim površinama u prostoru te, sukladno, veće snage.
 
HEP je 2013. godine započeo s korištenjem krovnih površina vlastitih postrojenja za proizvodnju električne energije iz Sunčeve svjetlosti.  HEP Proizvodnja trenutno ima 13 integriranih fotonaponskih elektrana na području RH. Sukladno strategiji, HEP potiče ulaganja u razvoj i primjenu obnovljivih izvora energije te usluge proizvodnje električne energije iz Sunca i vjetra budući imaju manji okolišni otisak od tradicionalne proizvodnje.