EN

TE-TO Zagreb

Termoelektrana-toplana Zagreb (TE-TO Zagreb)  izgrađena je za kombiniranu proizvodnju toplinske i električne energije. Smještena je na lijevoj obali Save, na području Žitnjaka (Savica), u blizini centara visoke potrošnje električne i toplinske energije.

TE-TO Zagreb je pušten u pogon 1962. godine, s dva bloka, električne snage 2x32 MW i ukupne toplinske snage 80 MWt. Prvih godina kao energent je korišten ugljen iz zagorskih ugljenokopa, a 1965.g. TE-TO Zagreb prešao je na plin i teško loživo ulje.

Porastom potrošnje i potražnje za toplinom, 1979. godine je pušten u rad novi proizvodni Blok C električne snage 120 MWe i toplinske snage 200 MWt.

Postupno su građene i nove vrelovodne (VK3, VK4, VK5 i VK6) i parna kotlovnica (PK3) za pokrivanje vršnih opterećenja. S obzirom na brojne prednosti, lokacija je iskorištena za daljnju izgradnju novih, većih i tehnološki suvremenijih postrojenja za proizvodnju električne energije i topline.

Energetska i gospodarska analiza pokazala je kao najpovoljnije rješenje zamjenu dotrajalih blokova 2x32 MW novim kombi-kogeneracijskim plinsko-parnim postrojenjima u dvije faze. U prvoj  fazi zamjene pušten je u komercijalnu proizvodnju 2003. godine Blok K, kao prvo plinsko kombi-kogeneracijsko postrojenje za spojnu proizvodnju električne i toplinske energije u RH,  s  električnom snagom 200 MWe i toplinskom snagom 140 MWt.

Nakon uspješnog dvogodišnjeg komercijalnog pogona Bloka K, krenulo se u drugu fazu zamjene izgradnjom novog kombi-kogeneracijskog Bloka L s električnom snagom 100 MWe i toplinskom snagom 120 MWt.. Blok L je započeo s proizvodnjom 2009. godine. Ovakva koncepcija predstavlja najučinkovitije postrojenje za  spojni proces proizvodnje električne i toplinske energije. Stupanj djelovanja ovakvih postrojenja je izrazito visok, za Blok L kreće se i iznad 80%. Blok L prva je HEP-ova visokoučinkovita kogeneracija.

Lokacija se kontinuirano nastavlja razvijati i tehnološki nadopunjavati, primjerice izgradnjom Bloka M i akomulatora topline. 

TE-TO Zagreb ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018  te uveden Sustav upravljanja sigurnošću sukladno Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari.
 


Osnovni podaci


Proizvodno postrojenje: TE-TO ZAGREB  C, K, L, VK, PK, M
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 300,00
Ogrjevna toplina - nominalni kapacitet [MWtopl]: 508
Tehnološka para - nominalni kapacitet ([t/h] / [MWtopl.]): 334 /246
Ekvivalentna raspoloživa zbirna toplinska snaga na pragu (ogrj. topl. +para) [MWtopl.]): 733
Proizvod: Električna energija, pomoćne usluge (tercijarna regulacija) i toplinska energija
Energent: Prirodni plin / plinsko ulje
Godina početka proizvodnje na lokaciji: 1962.
EES spoj glavnih agregata: HOPS 110 kV
 

 

Kontakt


TE-TO Zagreb
Kuševačka 10a, 10000 Zagreb
tel:  01 61 31 997
fax: 01 61 31 994

Karta