EN
Kontakt

Kontakt

Sektor za korporativne komunikacije

Hrvatska elektroprivreda d.d.
Ulica grada Vukovara 37
10000 ZAGREB


Tel: 01/ 63 21 893, 01/63 22 750, 01/63 22 276

Faks: 01/ 63 22 946

e-mail: odnosisjavnoscu@hep.hr
 
E-mail adresa namijenjena je komunikaciji Sektora za korporativne komunikacije Hrvatske elektroprivrede d.d. s medijima.
Kupce i korisnike usluga društava HEP grupe (HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., HEP Elektra d.o.o., HEP Opskrba d.o.o., HEP Toplinarstvo d.o.o. i HEP Plin d.o.o.), molimo da se u vezi s korisničkim pitanjima (primjerice ugovorima, računima, uplatnicama, reklamacijama, dostavom očitanja i sličnim) izravno obrate korisničkim službama u navedenim društvima prema podacima za kontakt, ovdje.

Upite vezane uz odnose s medijima možete postaviti i putem kontakt obrasca:
Kontakt