EN

HE Orlovac

HE Orlovac je visokotlačna derivacijska hidroelektrana snage 237 MW koja koristi vode sliva Livanjskog polja te ih propušta u sliv rijeke Cetine nizvodno od Peruće. Smještena pored rječice Rude u mjestu Ruda, Općina Otok, Županija Splitsko-dalmatinska.

Hidroelektrana Orlovac je tehnološki spojena s hidroenergetskim sustavom akumulacijskih bazena i retencije Buško blato, najveće akumulacije u ovom dijelu Europe kapaciteta 800 hm3, smještenim u Federaciji Bosne i Hercegovine. U sklopu tog sustava je i Crpna stanica (CS) Buško Blato, postrojenje koje gospodari vodama sustava Buškog blata, koristeći regulirane vodotoke i dovodne kanalske sustave koji služe za prihvaćanje, izravnanje i transport voda na Livanjskom polje te njihovo energetsko korištenje na konstruktivnom padu od oko 380 m između Livanjskog i Sinjskog polja. Vode se iz središnjeg dijela Livanjskog polja i akumulacije Buško blato dovode u kompenzacijski bazen Lipa od kojega se tunelom duljine 12.100 m, promjera 5,5 m dovode do vodne komore HE Orlovac.

HE Orlovac je građena u razdoblju od 1968. do 1972.g., a s radom je započela 1973.g.

HE Orlovac je postrojenje s tri glavna agregata s Francis turbinama i sinkronim generatorima (A, B i C) svaki snage 79 MW  instaliranog protoka 70 m3/s (3 x 23,3 m3/s) i jednim kućnim agregatom s Pelton turbinom snage 1 MW. Strojarnica je smještena uz izvor rijeke Mala Ruda s objektima: strojarnica s upravljačkom zgradom, pogonskim prostorijama, i odvodnim kanalom.
Proizvedena energija se predaje elektroenergetskom sustavu preko 220 kV postrojenja. Uloga HE Orlovac u elektroenergetskom sustavu (EES-u) Hrvatske je proizvodnja vršne energije u skladu s potrebama sustava, dostupnim dotocima voda i mogućnosti akumulacije na razini sliva rijeke Cetine, a pruža i pomoćne usluge sustavu u vidu tercijarne regulacije.

S tehničkog stajališta rad elektrana HE Orlovac i CS Buško blato su povezani s ciljem učinkovitog korištenja voda Buškog blata, pri čemu CS Buško blato ne samo da crpi vodu u sustave akumulacija Livanjske visoravni nego i proizvodi energiju kada voda istječe kroz njena postrojenja nizvodno.

Prosječna godišnja proizvodnja HE Orlovac iznosi 353.000 MWh.

HE Orlovac ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018.

HE Orlovac organizacijski je vodeća elektrana u grupi istoimene Glavne elektrane (GHE) u kojoj su još i HE Peruća i HE Đale, a dio je  Proizvodnog područja Jug.  Upravljanje proizvodnjom provodi se kroz Centar proizvodnje Dalmacije.


Osnovni podaci elektrane


Proizvodno postrojenje: HE ORLOVAC A, B, C
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 237
Sliv: sliv Livanjskog polja
Tip elektrane: akumulacijska visokotlačna derivacijska HE
Tip agregata: 3 Francis turbine
Proizvod: Električna energija, pomoćne usluge (tercijarna regulacija)
Instalirani protok [m3/s]: 3x23,3
Godina puštanja u pogon: 1973.
EES spoj glavnih agregata: HOPS 220 kV
 

Kontakt


PP HE Jug
Ivana Gundulića 42, 21000 Split
tel:  021 40 56 00
fax: 021 40 55 01

HE Orlovac (upravna zgrada)
Banski prolaz 1, 21230 Sinj

HE Orlovac
Ruda 322, 21238 Otok
tel:  021 70 84 53
fax: 021 82 13 40

Karta