EN

HE Rijeka

HE Rijeka visokotlačno je derivacijsko postrojenje snage 36,8 MW koje koristi vode vodotoka Rječina. Strojarnica HE Rijeka smještena je na koti 5 m n.m. uz korito Rječine blizu morske obale, praktički u centru grada Rijeke. Vodotok Rječine je bujičnog karaktera, a srednji godišnji protok je 7,85 m3/s. Zahvat vode za HE Rijeka smješten je nekoliko kilometara uzvodnije u koritu Rječine na koti 229,50 m n.m.

S proizvodnjom električne energije HE Rijeka započela je 1968. godine.

Na Rječini kod sela Grohovo je betonska gravitacijska brana, gdje je ostvaren zahvat za HE Rijeka i akumulacijski bazen. Koristan volumen satne akumulacije je 0,47 hm3.

Hidroelektrana se sastoji od slijedećih glavnih dijelova: akumulacija Valići s ulaznim uređajem i branom Valići, dovodni tunel, vodna i zasunska komora, tlačni čelični cjevovod, strojarnica HE Rijeka te odvodni tunel.

Ukupna raspoloživa snaga je 36,8 MW, instalirana u 2 agregata, od kojih se svaki sastoji od generatora koji je preko vertikalne osovine pogonjen sa Francis turbinom. Nazivna snaga po generatoru iznosi 18,4 MW. Ovom raspoloživom snagom godišnje se prosječno proizvede 84,45 GWh električne energije (na pragu).

Za vlastitu potrošnju u strojarnici se nalazi i jedan kućni diesel agregat snage 350 kVA.

HE Rijeka ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018.

Uz proizvodnju električne energije HE Rijeka pruža i pomoćne usluge sustavu (tercijarna regulacija, crni start, otočni pogon).

HE Rijeka organizacijski je elektrana u grupi Glavne elektrane (GHE) Vinodol i dio je  pripadajućeg Proizvodnog područja Zapad, a upravljanje proizvodnjom provodi se kroz Centar proizvodnje Zapad.

 

Osnovni podaci elektrane


Proizvodno postrojenje: HE RIJEKA A, B
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 36,8
Sliv: sliv Rječine
Tip elektrane: protočna visokotlačna HE  sa satnom akumulacijom 
Tip agregata: 2 Francis turbine
Proizvod: Električna energija, pomoćne usluge (tercijarna regulacija; crni start; otočni pogon)
Instalirani protok [m3/s]: 2x10.5
Godina puštanja u pogon: 1968.
EES spoj glavnih agregata: HOPS 110 kV
 
 
 

Kontakt


PP HE Zapad
Eugena Kumičića 13, 51000 Rijeka
tel:  051 40 84 00
fax: 051 21 65 17

HE Rijeka
Vodovodna 26, 51000 Rijeka
tel:  051 35 48 00
fax: 051 33 09 80

Karta