EN

HE Zakučac

HE Zakučac je visokotlačna derivacijska hidroelektrana instalirane snage 576 MW, locirana na ušću rijeke Cetine, blizu grada Omiša u Splitsko-dalmatinskoj županiji. HE Zakučac je najveće postrojenje na slivu rijeke Cetine, a po instaliranoj snazi i po mogućoj proizvodnji električne energije najveća je hidroelektrana u Hrvatskoj.

Osnova rada HE Zakučac je korištenje voda sliva rijeke Cetine dinamički povezano s dvije akumulacije Perućom i Buškim blatom. Akumulacija Peruća služi za sezonsko vodno izravnanje protoka, dok Buško Blato usklađuje potpuno godišnje izravnanje. S te dvije akumulacije hidroelektrana ima mogućnost pokrivanja vršnog opterećenja elektroenergetskog sustava RH u najvećem dijelu godine.

U donjem toku rijeke Cetine, betonskom branom Prančevići, visokom 35 m, formirano je derivacijsko jezero Prančevići ukupne zapremine 6,8 milijuna m³ (6,8 hm3), koje služi za potpuno dnevno izravnanje dotoka i gdje se vrši zahvat vode potreban za rad agregata hidroelektrane Zakučac.

Od ulaznog uređaja, koji je smješten na desnom boku umjetnog jezera Prančevići neposredno uz branu, vode dva paralelna dovodna tunela promjera 6,1 i 6,5 metara i duljina 9 876 i 9 894 metara do sustava dovoda vode do svakog agregata u strojarnici uz visinsku razliku od 213,4 m.
HE Zakučac je građena u dvije faze. U prvoj fazi izgradnje (1961./1962.g.) ugrađene su dvije proizvodne jedinice s turbinama tipa Francis nazivne snage po 110,5 MW te generatorima nazivne radne snage po 108 MW. U drugoj etapi izgradnje (1979./1980. g.) ugrađene su dvije proizvodne jedinice s turbinama tipa Francis nazivne snage po 138,3 te generatorima nazivne radne snage po 135 MW.

Zbog dotrajalosti postojeće opreme pristupilo se 2012.g. revitalizaciji HE Zakučac. U razdoblju od 2012. do 2017.godine iznimno složenim projektom HE Zakučac je kompletno obnovljena. Zamijenjene su sve proizvodne jedinice (turbine i generatori) te  upravljački i pomoćni sustavi elektrane u četiri etape (u svakoj etapi zamijenjen je po jedan glavni agregat), dok su se ostali agregati nalazili pogonu, tako da proizvodnja iz HE Zakučac nikada nije bila onemogućena. Primjenom novih tehnoloških rješenja povećana je snaga agregata uz iste hidrotehničke karakteristike raspoložive vode Cetine..
Ukupna instalirana snaga HE Zakučac nakon revitalizacije dovršene 2017. godine je 576 MW ( 4x 144 MW). Komercijalno raspoloživa snaga koju HE Zakučac može proizvesti je 538 MW iz razloga manjeg kapaciteta dovodnih tunela u odnosu na instalirani kapacitet turbina (kada rade sva 4 agregata).HE Zakučac osim proizvodnje el. energije pruža EES-u i pomoćne usluge (automatska sekundarna regulacija, tercijarna regulacija, crni start), a sposobna je i za otočni rad.

Proizvodne jedinice su preko  110 kV i 220 kV povezane s elektroenergetskim sustavom.

Nizvodno od brane Prančevići krajem 2016. godine dovršena je izgradnja agregata biološkog minimuma MHE ABM Prančevići snage 1,15 MW koja je spojena na akumulaciju Prančevići tlačnim cjevovodom promjer 1620 mm. Time je osigurano da je nizvodni dio Cetine trajno sačuvao sve ljepote prirodnih kanjona i toka stare Cetine sve do ušća u Omišu.

HE Zakučac ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018.

HE Zakučac organizacijski je vodeća elektrana kao Glavna hidroelektrana (GHE) i dio je Proizvodnog područja Jug.  Upravljanje proizvodnjom provodi se kroz Centar proizvodnje Dalmacije.


Osnovni podaci elektrane


Proizvodno postrojenje: HE ZAKUČAC A, B, C, D
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 538
Sliv: sliv Cetine
Tip elektrane: akumulacijska visokotlačna derivacijska HE
Tip agregata: 4 Francis turbine
Proizvod: Električna energija, pomoćne usluge (automatska sekundarna regulacija; tercijarna regulacija; crni start; otočni pogon)
Instalirani protok [m3/s]: 4x60 m3
2 tunela: 100 +120
Godina puštanja u pogon / revitalizacija: 1961./ 1980. / od 2013. do 2017.
EES spoj glavnih agregata: HOPS   A i D: 110 kV 
B i C 220 kV

 

Kontakt


PP HE Jug
Ivana Gundulića 42, 21000 Split
tel:  021 40 56 00
fax: 021 40 55 01
 

HE Zakučac
Zakučac 28, 21310 Omiš
tel:  021 73 70 29
fax: 021 73 70 48

Karta