EN
Pomoćne usluge EES

Pomoćne usluge EES


Povećanjem udjela obnovljivih izvora u strukturi proizvodnje električne energije te uvođenjem novih tehnologija u proizvodnju i skladištenje energije povećavaju se potrebe za regulacijskim uslugama. HEP Proizvodnja raspolaže s dostatnim regulacijskim kapacitetima za potrebe vođenja elektroenergetskog sustava, a struktura i značajke HEP-ovih elektrana omogućuju konkurentno pozicioniranje HEP-a i na regionalnom tržištu pomoćnih usluga. 
 
Pomoćne ili regulacijske usluge čini skup dobavljivih pojedinačnih usluga koje operativno koriste operatori mreže za potrebe urednog vođenja pogona elektroenergetskog sustava.
HEP Proizvodnja s Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS), temeljem tehničkih pravila ENTSO-E i zakonske regulative, pojedinačno ugovara obvezujuće /mandatorno pružanje regulacijskih usluga po reguliranoj cijeni.
Uz ugovorno posredovanje HOPS-a, HEP Proizvodnja nudi inozemnim operatorima mreže preostali dio raspoloživih regulacijskih kapaciteta za potrebe sigurnosti sustava u europskoj interkonekciji.
 
U skladu s Mrežnim pravilima za prijenosni sustav RH su definirane sljedeće usluge sustava: Naknade HEP Proizvodnji, kao mandatornom pružatelju pomoćnih usluga podmiruje HOPS, a propisane su u dokumentu Metodologija za određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga .