EN

HE Zavrelje

HE Zavrelje je protočna visokotlačna HE s gravitacijskom branom snage 2 MW u Mlinima u Župi Dubrovačkoj, nedaleko od Dubrovnika, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
HE Zavrelje izgrađena je 1952. godine i iskorištava vodu iz izvora rječice Zavrelje u Župi Dubrovačkoj i njena gradnja je označila početak iskorištavanja hidropotencijala u Dubrovačkom području.

Voda za HE Zavrelje se dovodi preko betonske gravitacijske brane čija je maksimalna visina 79 m.n.m. Brana je duljine 32 m s 25 m dugim preljevom za kontrolu poplave preko kojega se voda odvodi u Župski zaljev. Brana sadrži ulaznu građevinu za betonski dovodni kanal trapeznog presjeka, širine 4,2 m, visine 2,42 m, a ukupne duljine 322 m. Kanal se nastavlja u tlačni cjevovod  promjera 1,3 m. Prvih 250 m tlačnog cjevovoda je u armiranoj betonskoj izvedbi, dok je zadnjih 45 m u čeličnoj izvedbi.

Strojarnica HE Zavrelja sadrži jednu proizvodnu jedinicu koja se sastoji od generatora i dvojne Francis turbine sa horizontalnim vratilom nazivnog protoka 2x1,5 m3/s. Voda se ispušta u more odvodnim kanalom, a kako bi se smanjio utjecaj morskih valova na pogon HE Zavrelja izgrađen je lukobran koji smanjuje amplitudu valova sa 3 m na 0,3 m.

Agregat je izravno priključen na postrojenje 10 kV.

HE Zavrelje ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018.

Organizacijski HE Zavrelje pripada HE Dubrovnik.


Osnovni podaci


Proizvodno postrojenje: HE Zavrelje A
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 2
Sliv: izvor rječice Zavrelje
Tip elektrane: protočna visokotlačna HE s gravitacijskom branom
Tip agregata: Francis turbina
Proizvod: Električna energija
Instalirani protok [m3/s]: 3
Godina puštanja u pogon: 1953.
EES spoj glavnih agregata: HEP ODS 10 kV
 
 

 

Kontakt


HE Dubrovnik
Igrište 8, 20207 Mlini
tel:  020 46 86 00
fax: 020 42 29 78

HE Zavrelje
Šetalište Marka Marojice 25, 20207 Mlini
tel:  020 46 86 00
fax: 020 42 29 78

Karta