EN
Toplinska energija

Toplinska energija

Toplinska energija je bila prva energija koju je čovjek počeo koristiti i koja je bila pokretač razvoja civilizacije, ali i evolucijski čimbenik. Prve vidove „umjetne“ toplinske energije je naš predak počeo koristiti kao vatru prije više od 300 000 godina u obliku topline, zaštite od divljih životinja, a kasnije i za pripremu hrane. Danas je toplinska energija osnovna energija koja  osigurava uvjete normalnog i ugodnog života i održavanja zdravlja.
 
Toplinska energija se najčešće proizvodi na mjestu gdje se i koristi, ali se u većim gradovima i industrijskim centrima toplinska energija koristi ne samo kao toplinu nego i kao energiju koja uz električnu energiju, pokreće mnoge tehnološke proizvodne procese. U tim sredinama toplinska energija se proizvodi centralizirano u termoelektranama-toplanama iz kojih se sustavima prijenosa topline dovodi do korisnika. Takvi sustavi se zovu centralizirani toplinski sustavi (CTS) i njihova je prednost u tome da, osim učinkovitosti, prenose čistu toplinsku energiju do korisnika koji nemaju nikakvih nusprodukata transformacije toplinske energije u svom prostoru, jer su svi „nečisti“ ostaci ostali u termoelektranama-toplanama.
 
Principi proizvodnje toplinske energije koriste transformaciju (sagorijevanjima) energije energenta (goriva) u toplinsku energiju koja se u obliku vrele vode ili pare prenosi za potrebe kupaca i korisnika toplinske energije. Proizvodnja toplinske energije je povezana sa zaštitom okoliša i stalno se mora unapređivati i težiti što učinkovitijoj pretvorbi sa što manjim mogućim utjecajem na okoliš. Zbog učinkovitosti u termoelektranama-toplanama vrlo često je proizvodnja toplinske energije povezana s proizvodnjom električne energije zbog čega je takva spojna proizvodnja vrlo učinkovita.