EN

TE Rijeka

TE Rijeka smještena je jugoistočno od grada Rijeke na morskoj obali, na lokaciji Urinj, čime je omogućeno korištenje morske vode za rashladu, a zbog blizine rafinerije znatno je olakšana opskrba energentima.

Gradnja termoelektrane započela je 1974. godine, probnI rad bio je tijekom 1978., a od 1979. godine TE Rijeka je bila u redovnoj proizvodnji.

U Termoelektrani Rijeka instaliran je kondenzacijski blok snage 320 MW, u vrijeme puštanja u pogon bila je među najvećim proizvodnim objektima Hrvatske elektroprivrede. Njezina je prednost u odnosu na standardne blokove termoelektrana mogućnost brze regulacije opterećenja u rasponu od 25% do 100%, što ju čini izrazito prilagodljivom u promjenama u elektroenergetskom sustavu.

TE Rijeka povezana je sa dva dalekovoda napona 220 kV prijenosne snage 612 MW po dalekovodu, spojenih na transformatorsku stanicu Melina 380/220/110 kV.

U svom životom vijeku TE Rijeka je bila u pogonu 143.047 sati i proizvela je 25,72 TWh električne energije ili prosječno 695 MWh godišnje sa prosječnom snagom od 180 MW. To znači da je u prosjeku TE Rijeka bila sa 120 MW snage u tzv. rotacionoj rezervi, odnosno da je bila na mreži uz mogućnost brzog podizanja snage ako bi se ukazala potreba u EE sustavu za dodatnom snagom radi bilo kakvog poremećaja i to uz gradijente i preko 10 MW/min.

TE Rijeka ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018  te uveden Sustav upravljanja sigurnošću sukladno Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari.


Osnovni podaci

Proizvodno postrojenje: TE RIJEKA A
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 303,00
Proizvod: Električna energija
Energent: Loživo ulje
Godina početka proizvodnje na lokaciji: 1978.
EES spoj glavnih agregata: HOPS 220 kV
 

 

Kontakt


TE Rijeka
Šetalište kostrenskih pomoraca 80, 51221 Kostrena
tel:  051 406 333
fax: 051 288 016

Karta