EN

MHE Krčić

MHE Krčić protočna je derivacijska mala hidroelektrana snage 375 kW smještena na izvoru rijeke Krke, ispod slapa Topolje, u selu Kovačići, na oko 4,5 km od Knina, Šibensko-kninska županija. MHE Krčić je počela s radom 1988. godine.

Postrojenje MHE Krčić sastoji se od: ulaznog uređaja za zahvat Krke s rešetkom, tlačnog čeličnog cjevovoda kroz zahvatni tunel, podzemne strojarnice s prilaznim tunelom i odvodnog kanala s dovodom vode za ribogojilište. Na tlačnom cjevovodu od hidromehaničke opreme ugrađena su 2 ručna zasuna, jedan se nalazi na početku tlačnog cjevovoda i drugi na početku odvojka za ribogojilište Krčić. Cjevovod je promjera 1 m i dužine 67,5 m. Nazivni pad je  HN = 37.29 m . Odvodni kanal je položen ispod prilaznog tunela, a svi dijelovi postrojenja su izgrađeni u podzemlju osim prilaznih cesta.

Agregat MHE Krčić se sastoji od Francis turbine instaliranog protoka 1m3/s, 375 kW. Spojena je na 0,4 kV mrežu.

MHE Krčić ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018.

MHE Krčić organizacijski je vezana s HE Golubić, a preko nje dio je Glavne elektrane (GHE) Miljacka.


Osnovni podaci elektrane


Proizvodno postrojenje: MHE Krčić A
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 0,375
Sliv: sliv Krke (izvor)
Tip elektrane: protočna, niskotlačna, derivacijska HE
Tip agregata: Francis turbina
Proizvod: Električna energija
Instalirani protok [m3/s]: 1
Godina puštanja u pogon: 1988.
EES spoj glavnih agregata: HEP ODS 35 kV

Kontakt


PP HE Jug
21000 Split, Ivana Gundulića 42
tel:  021 40 56 00
fax: 021 40 55 01

MHE Krčić
22300 Kovačić, Dalibora Defilipisa 5
tel:  022 34 10 00
fax: 022 34 10 17

Karta