EN

HE Lešće


Hidroelektrana Lešće je akumulacijsko pribransko postrojenje snage 42,29 MW,  izgrađena je rijeci Donja Dobra i njena akumulacija se nastavlja na HE Gojak. Izgrađena je nizvodno od Ogulina, blizu mjesta Lešće i Generalskog Stola, u Karlovačkoj županiji na slivu rijeke Kupe.  Donja Dobra nastaje od rijeka Ogulinske Dobre i Zagorske Mrežnice koje usmjerava HE Gojak.  HE Lešće predstavlja drugu energetsku stepenicu u iskorištavanju vodnog potencijala rijeke Dobre. Pregrađivanjem korita rijeke stvoreno je akumulacijsko jezero koje počinje odmah iza HE Gojak. HE Lešće je projektirana kao jednonamjensko postrojenje s mogućnošću dnevnog do tjednog izravnanja voda.

HE Lešće je visoko automatizirano postrojenje kojim se upravlja daljinskim putem iz upravljačnice HE Gojak. Prva je hidroelektrana izgrađena u Hrvatskoj od samostalnosti. Izgradnja hidroelektrane započeta je 2005. godine, a s radom počinje 2010.
HE Lešće je pribransko postrojenje s dvije glavne proizvodne jedinice (2x 20,6 MW​) instaliranog protoka 2x60 m3/s i agregatom biološkog minimuma (ABM) instalirane snage 1,09 MW protoka 2,7 m3/s.

Prijenos proizvedene električne energije glavnih proizvodnih jedinica odvija se preko 110 kV, a ABM-a 35 kV.  

Izgradnjom infrastrukturne mreže (prometnica Lešće-Toplice-Gorinci, mostovi na Ribnjaku i Donjoj Dobri, rekonstrukcija niskonaponske električne mreže, lokalni vodovod) povećana je mogućnost boljeg gospodarskog iskorištenja prostora, pogotovo u sektoru uslužnih djelatnosti.

S energetskog stajališta HE Lešće je vrijedan energetski objekt koji proizvodi vršnu električnu energiju.  Srednja godišnja proizvodnja električne energije u razdoblju od 2010. do 2016. iznosi 102 GWh. 

HE Lešće ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018.

HE Lešće organizacijski je elektrana u grupi Glavne elektrane (GHE) Gojak, u kojoj su HE Gojak i HE Ozalj 1 i 2, a dio je Proizvodnog područja Zapad. Upravljanje proizvodnjom provodi se kroz Centar proizvodnje Zapad.
 
Od 1. lipnja do 15. rujna HE Lešće radi prema prilagođenom ljetnom režimu. Informacije o protoku vode nizvodno od hidroelektrane dostupne su na web stranici lesce.hep.hr.
 

Osnovni podaci elektrane

Proizvodno postrojenje: HE Lešće A, B
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 41,20
Sliv: sliv Donje Dobre
Tip elektrane: akumulacijska pribranska HE
Tip agregata: 2 Francis turbine
Proizvod: Električna energija, pomoćne usluge (tercijarna regulacija)
Instalirani protok [m3/s]: 2X60
Godina puštanja u pogon: 2010.
EES spoj glavnih agregata: HOPS 110 kV
 
Proizvodno postrojenje: MHE Lešće ABM
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 1,09
Sliv: sliv Donje Dobre
Tip elektrane: akumulacijska pribranska HE
Tip agregata: Francis turbina
Proizvod: Električna energija
Instalirani protok [m3/s]: 2,7
Godina puštanja u pogon: 2010.
EES spoj glavnih agregata: HEP ODS 35 kV
 

Adresa


Pogon
47262 Generalski Stol, Gorinci bb

Ribogojilište
47300 Ogulin, Vitunj 80