EN
Obrasci

Obrasci

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

Ovdje su Vam dostupni sljedeći obrasci za podnošenje zahtjeva:
Ispunjeni obrazac zahtjeva potrebno je dostaviti: ili donijeti osobno u Urudžbeni ured Hrvatske elektroprivrede d.d., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb radnim danom od 8:00 do 11:00 sati.
 
Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:
  •  naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  •  ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.