EN

RHE Lepenica

RHE Lepenica je reverzibilna pribranska hidroelektrana snage 0,8 MW u generatorskom  i 1,2 MW u motornom režimu (0,8/ -1,2 MW) koja se nalazi u dolini potoka Lepenice, nedaleko od mjesta Fužine, u Primorsko-goranskoj županiji. Koristi bruto pad od 5 do 20,2 m stvoren između akumulacijskog jezera Lepenica i akumulacijskog jezera Bajer. U crpnome pogonu voda se prebacuje iz Bajera u jezero Lepenica, dok je u turbinskom radu smjer vode suprotan. Konstruktivni nazivni pad je 17,95 metara u turbinskom radu ili nazivni napor 15 metara u crpnom radu. RHE Lepenica ima instalirani volumni protok 6,2 m3/s u turbinskom radu ili 5,3 m3/s u crpnom radu.

Početak crpnog rada RHE Lepenica bila je 1985. godine, a s proizvodnjom električne energije je započela 1996. godine. 

Hidroelektrana se sastoji od kanala gornje Lepenice, nasute brane i bočnog nasipa, akumulacije, bočnog preljeva s brzotokom, temeljnog ispusta, tlačnog dovoda, reverzibilne hidroelektrane, slapišta i odvodnog kanala.

Ukupna raspoloživa snaga je 0,8/-1,2 MW instalirana u reverzibilni stroj turbina/crpka s vertikalnom kruto vezanom osovinom i zakretnim lopaticama. Ovom raspoloživom snagom godišnje se prosječno proizvede 0,267 GWh električne energije (na pragu).

RHE Lepenica ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018.

RHE Lepenica, s CHE Fužine i HE Zeleni vir, tvori organizacijsku strukturu Hidroelektrane Gorski kotar, koja je s HE Vinodol u grupi Glavne elektrane (GHE) Vinodol i dio je Proizvodnog područja Zapad.


Osnovni podaci elektrane


 
Proizvodno postrojenje: RHE Lepenica A
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 0,8 \ -1,2
Sliv: slivno područje Gorskog kotara
Tip elektrane: reverzibilna pribranska HE s dvije akumulacije
Tip agregata: Kaplan turbina
Proizvod: Električna energija
Instalirani protok [m3/s]: 6,2/-5,3
Godina puštanja u pogon: 1985.
EES spoj glavnih agregata: HEP ODS 35 kV
 

Kontakt


PP HE Zapad
Eugena Kumičića 13, 51000 Rijeka
tel:  051 40 84 00
fax: 051 21 65 17

RHE Lepenica
Vrelska bb, 51322 Fužine
tel:  051 40 81 00
fax: 051 40 81 02

Karta