EN
 PP HE Zapad

PP HE Zapad

Proizvodno područje Zapad (PP HE Zapad)  je organizacijski dio Sektora za hidroelektrane.  PP HE Zapad organizira i provodi poslovne procese održavanja i proizvodnje hidroelektrana koje koriste vode rijeke Kupe (HE Ozalj), Ogulinske Dobre i Zagorske Mrežnice (HE Gojak), Lokvarke, Križ potoka, Ličanke, Lepenice, Kostanjevice, Potkoša i ostatka Ličanke do CS Lič te potoka Benkovac (hidroenergetski sustav Vinodol), Rječine (HE Rijeka) i Like i Gacke (hidroenergetski sustav Senj). 

PP HE Zapad sastoji od Centra proizvodnje Zapad  i glavnih hidroelektrana:  GHE Senj (HE Senj i HE Sklope), GHE Vinodol (HE Vinodol HE Gorski kotar (CHE FužineRHE Lepenica i HE Zeleni vir)  i HE Rijeka), GHE Gojak (HE Gojak HE Lešće, te HE Ozalj 1 i 2).

Centar proizvodnje Zapad (CPZ) je pred početkom pokusnog rada. Iz centra će se upravljati hidroelektranama na slivovima rijeka Lika i Gacka, slivom rijeke Kupe, slivom rijeke Dobre, slivom rijeka Lokvarka i Ličanka i slivom Rječine. Na tim slivovima je izgrađeno ukupno 10 hidroelektrana.

Centar proizvodnje Zapad bit će u funkciji boljeg gospodarenja, poštivanja granica rada i načina rada sustava u cjelini, a slijedom toga objekata i postrojenja hidroelektrana na temelju novog modela vođenja i optimiranja rada HES-a PP HE Zapad.