EN

HE Kraljevac

HE Kraljevac protočna visokotlačna derivacijska hidroelektrana snage 46,4 MW, smještena u blizini mjesta Zadvarje iznad Omiša, na lijevoj obali rijeke Cetine, Splitsko-dalmatinska županija. Koristi vode rijeke Cetine nizvodno od brane Prančevići, kod slapova Velike i Male Gubavice, s ukupnim padom 110 m.

S proizvodnjom električne energije započela je 1912.  godine s dva agregata instalirane snage po 12,8 MW. Prema veličini i proizvodnji, HE Kraljevac je tada bila jedna od najvećih hidroelektrana u Europi. Proizvedena električna energija služila je za potrebe tvornice karbida u Dugom Ratu. Tek je 1924. izgrađen je 15 kV dalekovod od Dugog Rata do Omiša, a dvije godine kasnije i dalekovod 50 kV Dugi Rat – Split, pa je i Split ušao u njeno opskrbno područje. U drugoj fazi, 1932. godine, ugrađen je treći i četvrti agregat pojedinačne snage od 20,8 MW. S ukupnom instaliranom snagom od 67,2 MW, HE Kraljevac je u to vrijeme bila najveća hidroelektrana u ovom dijelu Europe.

Izgradnjom HE Peruća i svih uzvodnih elektrana na Cetini, promijenjena je uloga HE Kraljevca tako da se u njemu iskorištavaju samo preostale vode neiskorištene u uzvodnim hidroelektranama. Pri prvotnom projektiranju i dimenzioniranju HE Kraljevac uzet je srednji protok od 80 m3/s i iznimno visoka voda od 1 200 m3/s. Nakon izgradnje HE Zakučac 1962. i završetka druge faze izgradnje HE Zakučac 1980., te izgradnje HE Orlovac, smanjuje se količina vode koja dolazi u HE Kraljevac, tako da danas koristi vode biološkog minimuma, vode vlastitog međudotoka i preljevne vode HE Zakučac (brana Prančevići).

Postrojenje se sastoji od ulaznog portala, gravitacijske brane (dužine 25 m, visine 18 m) s dovodnim kanalom dužine 244 m, trapeznog  presjeka s dnom širine 5-11 m s temeljnim ispustima i tablastim zatvaračima, obilaznog tunela duljine 180 m potkovastog oblika površine 48 m² i strojarnice.

Strojarnica je locirana koso prema cjevovodima. U zgradi je smještena strojarska i elektro oprema (turbine, generatori, dizalica, komanda itd.). Zgrada strojarnice je dužine 85 m, širine 26 m, a visine 13 m. Kota poda (61,12 m n.m.) je 2,20 m iznad najvišeg vodostaja u odvodnom kanalu. Građena je u tri etape. Prva etapa s dva agregata tipa Francis 2 x 12,8 MW  instaliranog protoka po 15 m3/s izrađena je u razdoblju od 1908. do 1912. godine. Druga etapa, završena je 1932. godine, ugradnjom dva agregata  2 x  20,8 MW instaliranog protoka po 25 m3/s i proširenjem strojarnice te ugradnjom dva dodatna tlačna cjevovoda od vodne komore do strojarnice. U trećoj etapi od 1990. do 1991. godine demontiran je jedan agregat od 12, 8 MW, a na njegovom je mjestu ugrađen agregat biološkog minimuma (ABM), snage 4,8 MW. Drugi agregat od 12,8 MW stavljen je izvan funkcije.

He Kraljevac spojen je na elektroenergetski sustav na 110 kV, a agregat biološkog minimuma spojen je na 35 kV.

Godišnja proizvodnja HE Kraljevac smanjena je s rekordnih 471 GWh (1960.) na srednju godišnju proizvodnju od 137 GWh (u razdoblju od 1961. do 1980.). Nakon puštanja u pogon i druge faze HE Zakučac (1980.), srednja godišnja proizvodnja (u razdoblju od 1981. do 1990.), bitno je smanjena  na samo 16,3 GWh.

HE Kraljevac ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018.

HE Kraljevac organizacijski pripada  Glavnoj elektrani (GHE) Zakučac, koja je dio Proizvodnog područja Jug. Upravljanje proizvodnjom provodi se kroz  Centar proizvodnje Dalmacije.

 

Osnovni podaci elektrane


Proizvodno postrojenje: HE KRALJEVAC A, B
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 41,6
Sliv: sliv Cetine
Tip elektrane: protočna visokotlačna derivacijska HE
Tip agregata: 3 Francis turbine
Proizvod: Električna energija, pomoćne usluge (tercijarna regulacija)
Instalirani protok [m3/s]: 2x25
Godina puštanja u pogon: 1912.
EES spoj glavnih agregata: HOPS 110 kV
 


 
Proizvodno postrojenje: ABM HE Kraljevac C
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 4,8
Sliv: sliv Cetine
Tip elektrane: protočna visokotlačna derivacijska HE
Tip agregata: Francis turbina
Proizvod: Električna energija
Instalirani protok [m3/s]: 5
Godina puštanja u pogon/revitalizacija: 1990.
EES spoj glavnih agregata: HEP ODS 35 kV
  

Kontakt


PP HE Jug
Ivana Gundulića 42, 21000 Split
tel:  021 40 56 00
fax: 021 40 55 01
 

HE Kraljevac
Kraljevac 8, 21255 Zadvarje
tel:  021 72 04 00
fax: 021 72 91 97

Karta