EN
Termoelektrane

Termoelektrane

Termoelektrane i termoelektrane-toplane su termoenergetska proizvodna postrojenja odnosno građevine koje u svom sastavu imaju jednu ili više proizvodnih jedinica i/ili vezanih proizvodnih jedinica (blokova) koje proizvode energije iz goriva koristeći zakone termodinamike, a pritom su:
  • Termoelektrane (TE) - postrojenja za proizvodnju električne energije, a
  • Termoelektrane - toplane (TE-TO) -  postrojenja za spojnu proizvodnju toplinske energije i/ili električne energije.
Toplina se proizvodi u termoelektranama-toplanama u Zagrebu, Osijeku i Sisku i predaje distributeru topline (HEP TOPLINARSTVO d.o.o.).  Toplinska energija se predaje  u obliku vrele vode za potrebe grijanja, ili/i u obliku industrijske pare za potrebe različitih industrija, odnosno grijanja većih sustava, primjerice bolnica.

Podjela termoenergetskih proizvodnih postrojenja po načinu transformacije energije:
  • Parno-turbinsko postrojenje
  • Kogeneracijsko parno postrojenje
  • Plinsko-turbinsko postrojenje 
  • Kombinirano plinsko - parno turbinsko postrojenje 
  • Kogeneracijsko kombinirano plinsko - parno postrojenje 
Kao energenti kod termoelektrana i/ili termoelektrana-toplana koriste se ugljen, plin, loživa ulja i biogoriva. Kod nekih mogu se kombinirati plin ili loživo ulje.

Kod svih  termoelektrana, osim glavnih postrojenja neophodni su i prateći sustavi elektrane koji osiguravaju siguran i pouzdan rad: sustavi pripreme i dobave goriva, sustavi prijenosa električne energije, rashladni sustavi, sustavi kemijske pripreme tehnoloških voda, protupožarni sustavi, sustavi obrade pratećih medija za prijenos toplinske energije, sustavi napajanja, sustavi zbrinjavanja svih nusprodukata transformacije energija uključivo i sustave pročišćavanja dimnih plinova i sustave pročišćavanja otpadnih voda, kao i svi propisani sustavi monitoringa i zaštite prirode i okoliša.