EN

HE Golubić

Hidroelektrana Golubić visokotlačno je derivacijsko postrojenje snage 6,54 MW smješteno 7 km sjeverno od Knina u selu Golubić, Šibensko-kninska županija.
Za svoj rad koristi vodu rijeke Butišnice, koja pripada slivu rijeke Krke. HE Golubić je puštena u pogon 1981.  HE Golubić osim proizvodne uloge, ima i ulogu regulacije vode rijeke Butišnice, te svoju proizvodnju podređuje razini vode u jezeru na ulaznom uređaju HE Golubić. Takvim režimom rada HE Golubić štiti područje nizvodno od jezera od poplava i šteta koje bi nastale uslijed nepogoda.

Postrojenje HE Golubić sastoji se od: akumulacijskog jezera, ulazne građevine, dovodnog kanala s vodnom i zasunskom  komorom, tlačnog cjevovoda, strojarnice i  odvodnog kanala. Zahvat vode izveden je betonskom pregradom dužine 43,7 m i visine 11 m te nasipima dužine 1300 m i visine od 2 do 5 m. Na taj način ostvaren je kompenzacijski bazen za dnevno izravnavanje protoka korisne zapremine 187.000 m3. Na pregradi je izgrađen preljev s dvije zaklopke dužine 18 m svaka, temeljni ispust s tablastim zatvaračem i ispust za biološki minimum propusne moći 0,5 m3/s. Voda se iz kompenzacijskog bazena odvodi prema zasunskoj komori tlačnog cjevovoda otvorenim betonskim kanalom. Dužina kanala je 601 m, presjeka 3,85 x 5,20 m. Na svom kraju dovodni kanal je na dužini od 59 m proširen na profil 9,0 x 7,60 m, čime je ostvarena vodna komora na koju se nastavlja zasunska komora s tablastim zatvaračem na ulazu u tlačni cjevovod. Tlačni cjevovod dug je 421,43 m, izrađen od čeličnih cijevi s dovodima za svaku od turbina. U strojarnici su ugrađena dva agregata s Francis turbinama (2x 3,27 MW). Instalirani protok elektrane je 2 x 7 m3/s.

Prosječna godišnja proizvodnja elektrane iznosi 28,5 GWh.

Priključak na elektroenergetski sustav izveden je preko 35 kV  TS Golubić.

HE Golubić ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018.

HE Golubić (i MHE Krčić) organizacijski pripadaju Glavnoj elektrani (GHE) Miljacka, u kojoj su sve hidroelektrane na rijeci Krki,  a dio je Proizvodnog područja Jug. Upravljanje proizvodnjom provodi se kroz  Centar proizvodnje Dalmacije.
 


Osnovni podaci elektrane


Proizvodno postrojenje: HE Golubić  A, B
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 6,54
Sliv: na Butišnici, sliv Krke
Tip elektrane: protočna, visokotlačna, derivacijska HE
Tip agregata: 2 Francis turbine
Proizvod: Električna energija
Instalirani protok [m3/s]: 2x7
Godina puštanja u pogon: 1981.
EES spoj glavnih agregata: HEP ODS 35 kV
 
 

Kontakt


PP HE Jug
Ivana Gundulića 42, 21000 Split
tel:  021 40 56 00
fax: 021 40 55 01

HE Golubić
Bubonje 1, 22301 Golubić
tel:  022 34 10 00
fax: 022 34 10 17

Karta