EN

HE Peruća

HE Peruća je akumulacijska pribranska hidroelektrana prvotne snage 41,6 MW smještena uz branu Peruća na rijeci Cetini, udaljena uzvodno 16 km od grada Sinja, Splitsko-dalmatinska županija.

Akumulacijsko jezero Peruća je prva akumulacija elektroenergetskog sustava rijeke Cetine i najveća je akumulacija u RH korisnog volumena 565 hm3.  Brana akumulacije Peruća visine 65 m je sagrađena 1958. godine na suženome dijelu kanjona rijeke Cetine između sela Satrić i Gornji Bitelić, približno 25 km od izvora rijeke Cetine. Namjena brane je stvaranje akumulacije vode uz optimizaciju količina voda za rad hidroelektrane tijekom sušnog razdoblja godine, rješavanje problema velikih voda u kišnom razdoblju godine koje su uzrokovale poplave u Hrvatačkome i Sinjskom polju.

HE Peruća je 1960. godine puštena u rad netom nakon izgradnje akumulacije s dva agregata s Francis turbinama i sinkronim generatorima, u to vrijeme svaki snage 20,8 MW. Za dovod vode na turbine u brani je izgrađen tunel promjera 6,7 m ukupne dužine 300 m. Strojarnica s agregatima i rasklopno postrojenje smješteni su ispred brane na nizvodnoj strani.

HE Peruća je uspješno obavljala svoju funkciju sve do rujna 1991. godine, kada je bila okupirana. Okupacija je trajala do siječnja 1993. kada je miniranjem teško oštećena brana. Postrojenje HE Peruća je nakon miniranja u cijelosti bilo potopljeno, naplavljeno muljem i ostalim naplavnim materijalom te teško oštećeno od samog miniranja. Do 1995. godine brana je sanirana i nadvišena za 1,5 m čime je povećan volumen akumulacije i dozvoljena radna razina. U razdoblju 2004. – 2008. zamijenjena su oba agregata, pomoćni pogoni, sustav upravljanja, zaštite i signalizacije čime je završena zamjena postojeće dotrajale temeljne opreme. Time je povećana snaga elektrane na 61,2 MW.

HE Peruća ima uveden i certificiran Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom te zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu sukladno normama ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 i 45001:2018.

HE Peruća organizacijski je elektrana u grupi Glavne elektrane (GHE) Orlovac, a dio je  Proizvodnog područja Jug. Upravljanje proizvodnjom provodi se kroz Centar proizvodnje Dalmacije.


Osnovni podaci elektrane


Proizvodno postrojenje: HE PERUĆA A, B
Aktualno raspoloživi proizvodni kapacitet [MW]: 60
Sliv: sliv Cetine
Tip elektrane: akumulacijska pribranska HE
Tip agregata: 2 Francis turbine
Proizvod: Električna energija, pomoćne usluge (tercijarna regulacija; crni start; otočni pogon)
Instalirani protok [m3/s]: 2x60
Godina puštanja u pogon / revitalizacija: 1960. / 2004-2008.
EES spoj glavnih agregata: HOPS 110 kV
 

Kontakt


PP HE Jug
Ivana Gundulića 42, 21000 Split
tel:  021 40 56 00
fax: 021 40 55 01

HE Peruća
Satrić 213, 21233 Hrvace
tel:  021 70 78 00
fax: 021 70 79 80

Karta