EN
Skupština i Nadzorni odbor

Skupština i Nadzorni odbor

Skupština:

 
Frane Barbarić
predsjednik
 

Nadzorni odbor:


Goran Slipac
član Nadzornog odbora

Marko Dvorski
član Nadzornog odbora

Elizabeta Balić
članica Nadzornog odbora

Ivan Huzjak
član Nadzornog odbora