EN
Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje

U skladu s korporacijskim modelom upravljanja HEP grupom, HEP d.d. upravlja poslovima i obavlja dio poslova iz područja korporativnih funkcija te usmjerava, koordinira i prati djelatnosti u ovisnim društvima.
Osnovna unutrašnja organizacija HEP-a d.d. slijedi pristup korporativnog upravljanja i ovlasti Društva za pojedine djelatnosti. 

Društvo svoje poslovanje provodi u skladu sa zakonom i etičkim normama, na načelima održivog razvoja i društvene odgovornosti:

A) Kao izdavatelj korporativnih obveznica, Društvo primjenjuje većinu odredbi Kodeksa korporativnog upravljanja, kojeg  su izradile Zagrebačka burza i HANFA, a koji je objavljen na službenim stranicama Burze .

B) Društvo je prihvatilo i Etički kodeks – Načela poslovnog ponašanja u HEP-u, a u 2010. godini taj kodeks je usklađen sa zahtjevima Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu.Zajedno sa ostalim članicama HEP grupe, Društvo je potpisnik izjave o prihvaćanju Kodeksa etike u poslovanju kojim se utvrđuju smjernice etičkog ponašanja poslovnih subjekata u hrvatskom gospodarstvu koji je donesen od strane Hrvatske gospodarske komore (HGK)
 
U skladu s dosljednom primjenom načela Kodeksa, Hrvatska elektroprivreda d.d. se razvija i djeluje s dobrom praksom korporativnog upravljanja te nastoji svojom poslovnom strategijom i politikom, te ključnim internim aktima i dobrom poslovnom praksom doprinijeti transparentnom i efikasnijem poslovanju.

Više o korporativnim događanjima možete saznati ovdje.