EN
Financijski podaci

Financijski podaci

Godišnji financijski podaci temeljem revidiranih konsolidiranih financijskih izvještaja za zadnje tri godine

  2018. 2019. 2020.
  - HRK 000 -
Poslovni prihodi 15.198.300 15.515.243 14.372.587
Poslovni rashodi 13.539.843 13.820.941 12.213.812
Neto dobit 1.364.752 1.402.645 1.463.775
EBITDA 3.876.800 3.967.900 4.369.984
EBIT 1.658.457 1.694.302 2.158.775
Ukupna imovina 40.349.629 42.558.011 44.639.466
  - u GWh -
Prodaja električne energije* 17.462 18.256 16.049
Prodaja topline  1.823 1.783 1.878
Prodaja plina - veleprodaja 5.918 5.810 3.138
Prodaja plina - maloprodaja 1.398 1.458 1.825
Proizvodnja iz HE 6.939 5.849 5.339
Proizvodnja iz TE 3.206 3.709 4.073
Proizvodnja iz NE Krško 2.745 2.766 3.020
Nabava električne energije  6.982 8.258 6.151
Proizvodnja topline 2.255 2.223 2.307
* Prodaja električne energije u RH i inozemstvu


Polugodišnji financijski podaci temeljem nerevidiranih konsolidiranih financijskih izvještaja za zadnje tri godine

  30.06.2019. 30.06.2020. 30.06.2021.
     - HRK 000 -
Poslovni prihodi 7.845.154 7.139.726 7.508.546
Poslovni rashodi 6.812.453 5.950.101 6.018.213
Neto dobit 859.274 959.586 1.250.605
Adj. EBITDA* 2.056.939 2.284.440 2.605.831
EBIT 1.032.701 1.189.625 1.490.333
Ukupna imovina 42.558.011 42.693.709 45.070.117
    - u GWh -
Prodaja električne energije** 9.113 7.467 8.665
Prodaja topline  1.076 1.044 1.156
Prodaja plina - veleprodaja 3.458 2.590 485
Prodaja plina - maloprodaja 863 963 1.141
Proizvodnja iz HE 2.930 2.461 4.170
Proizvodnja iz TE 1.659 1.652 1.658
Proizvodnja iz NE Krško 1.504 1.513 1.204
Nabava električne energije  4.287 3.141 2.903
Proizvodnja topline 1.316 1.261 1.376
*Adjusted EBITDA  se sastoji od operativne dobiti/(gubitka) i amortizacije za navedeno razdoblje te isključuje financijske prihode/ rashode i poreze
**Opskrba električnom energijom u RH i regiji i izvoz