EN
Postupci nabave

Postupci nabave


Informacije o postupcima javne nabave objavljuju se na službenim internetskim stranicama HEP-a u aplikaciji  nabava.hep.hr.

Osim osnovnih informacija, objavljuju se i dokumentacije za nadmetanje te odluke o odabiru i poništenju. Te se odluke objavljuju i u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Od 1.1.2017. godine,  sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16) , objavljuju se i prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), sve članice HEP grupe od 1.12.2018. zaprimaju e-račune po EU normi (2014/55/EU). Podaci o članicama HEP grupe objavljeni su u Registru korisnika e-računa na stranicama Financijske agencije (FINA).