EN
Održavanje proizvodnih postrojenja

Održavanje proizvodnih postrojenja

Održivo gospodarenje postrojenjima za proizvodnju električne i toplinske energije u HEP grupi  provodi se kroz poslovne procese održavanja proizvodnih postrojenja, rekonstrukcije, revitalizacije i modernizacije postrojenja te izgradnje novih proizvodnih jedinice i postrojenja.
 
Održavanje proizvodnih jedinica svakog proizvodnog postrojenja u HEP-Proizvodnji provodi se kroz postupke bazirane na zakonom propisanim aktivnostima poštujući preporuke proizvođača opreme kao i dugogodišnje iskustvo  i dobru inženjersku praksu svih struka i stručnjaka zaposlenih u HEP-Proizvodnji  („višegodišnji know how“) kroz interna pravila održavanja.
Pravila održavanja definiraju osnovnu terminologiju i nužnu dokumentaciju o održavanju, te način planiranja, pripreme i provedbe postupaka održavanja u postrojenjima. Održavanje se provodi kroz postupke preventivnog održavanja (pregledi, remonti, njega), korektivnog održavanja prema neplaniranim događajima i kroz modifikacije u održavanju.
 
Rekonstrukcije, revitalizacije i modernizacije važan su segment investiranja u postojeća proizvodna postrojenja s ciljem unapređenja iskorištenja hidroelektrana i termoelektrana-toplana uz povećanje snage, učinkovitosti i proizvodnje električne i toplinske energije. Ukoliko je za investirane zahvate na postojećim postrojenjima nužna građevna dozvola, zahvat se naziva rekonstrukcija.
 
Izgradnja novih investicija u proizvodna postrojenja se provodi sukladno planovima i odlukama HEP grupe kroz aktivnosti za koje je HEP-Proizvodnja registrirana kao društvo: sve propisane aktivnosti pripreme i provedbe izgradnje te poslove nadzora izgradnje energetskih objekata za proizvodnju energije.