EN
Promjena termina snižavanja razina vode u akumulacijama HE Varaždin, HE Čakovec i HE Dubrava

Promjena termina snižavanja razina vode u akumulacijama HE Varaždin, HE Čakovec i HE Dubrava

29.08.2023.
Snižavanje razine vode u akumulacijama dravskih hidroelektrana odgađa se zbog velikog porasta protoka rijeke Drave.

Zbog velikog porasta protoka rijeke Drave do kojeg je došlo 29.8.2023., uvjeti snižene razine vode potrebni za obavljanje godišnjeg pregleda i održavanja asfaltnih obloga nasipa akumulacija hidroelektrana, ne mogu se ostvariti u najavljenim terminima.

Planirane aktivnosti se odgađaju do normalizacije hidroloških prilika kada će se definirati novi termini sniženja razine vode u akumulacijama HE Varaždin, HE Čakovec i HE Dubrava.