EN
Obavijest o pripremi pokretanja proizvodnje TE Rijeka

Obavijest o pripremi pokretanja proizvodnje TE Rijeka

06.02.2023.
Početak ispitivanja i podešavanja rada postrojenja s ciljem puštanja u pogon Termoelektrane Rijeka za potrebe osiguranja stabilnosti elektroenergetskog sustava Republike Hrvatske u slučaju kriznog stanja, planira se dana 7. veljače 2023.

Odlukom Vlade RH o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (NN 127/22) TE Rijeka je stavljena u stanje pripravnosti.
 
Kako je TE Rijeka bila duže vrijeme izvan pogona, nužno je provesti ispitivanja svih procesnih sustava, provesti podešavanje gorionika za optimalan rad i utvrditi usklađenost emisijskih vrijednosti onečišćujućih tvari  s uvjetima iz okolišne dozvole.  U tu svrhu će se i provoditi povremena mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak. Trajanje ispitivanja i podešavanja rada postrojenja se predviđa provesti u  razdoblju do mjesec dana. Prilikom ulaska u pogon moguće je povremeno prekoračivanje graničnih emisija onečišćujućih tvari u zrak, povremena pojava crnog dima te je moguće prekoračivanje graničnih vrijednosti za buku.