EN
Obavijest o pokretanju TE Rijeka

Obavijest o pokretanju TE Rijeka

15.12.2023.
Ulazak u pogon postrojenja TE Rijeka i s tim povezane operacije planiraju se dana 18. prosinca 2023., a u skladu s Planom intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (NN 127/22) s ciljem osiguranja elektroenergetske stabilnosti Republike Hrvatske.

Tijekom rada provest će se dodatna ispitivanja procesnih sustava s podešavanjem gorionika za optimalan rad na višim opterećenjima koja nije bilo moguće ispitati pri kratkotrajnom radu tijekom veljače 2023. Trajanje pogona bit će određeno završetkom programa ispitivanja i mjerenja te ciljanim utroškom uskladištenog goriva. Kako bi se utvrdila usklađenost s mjerama danim u okolišnoj dozvoli, provodit će se mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak. Prilikom ulaska u pogon moguće je prekoračivanje graničnih vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u zrak i za buku.