EN
Pregled objekata HE Varaždin u uvjetima sniženog vodostaja u akumulaciji

Pregled objekata HE Varaždin u uvjetima sniženog vodostaja u akumulaciji

02.03.2022.
Vodostaj u akumulaciji HE Varaždin snižen je zbog detaljnog pregleda i pripreme obnove objekata elektrane. Punjenje akumulacije i uspostava uobičajenog pogonskog stanja očekuje se od 5. do 10. ožujka 2022. godine.

Postupno sniženje razine vode u akumulaciji HE Varaždin počelo je 20. veljače 2022. godine, a ciljana razina vode od 185,50 metara  n.m. ostvarena je 25. veljače 2022. godine u skladu s Programom pražnjenja, pregleda i punjenja dovodnog kanala.
Za vrijeme provedbe svih planiranih aktivnosti u uvjetima sniženog vodostaja razina vode u akumulacijskom jezeru održavat će se na razini između 185,00 i 185,50 metara  n.m., a razina vode u dovodnom kanalu na 184,00 metara  n.m. zbog detaljnijeg uvida u stanje na pojedinim mikrolokacijama.
Tijekom provedenih provjera i izmjera dobio se potpun uvid u stanje građevinskih objekata HE Varaždin te su prikupljene važne dodatne informacije bitne za obnovu objekata elektrane.
Stanje objekata koji su stalno pod vodom ocijenjeno je urednim i dobrim s obzirom da je elektrana u pogonu od 1975. godine te je takva ocjena u skladu s rezultatima kontinuiranog monitoringa koji se provodi u sklopu propisanih tehničkih promatranja.
Sva značajnija oštećenja koja su uočena u uvjetima sniženog vodostaja lokalnog su karaktera te će se odmah sanirati kako je i planirano.
Početak punjenja akumulacije i postupna uspostava uobičajenog pogonskog stanja očekuje se  od 5. ožujka 2022. godine.
Za provedbu cjelokupnog Programa od iznimne je važnosti suradnja s Dravskim elektranama Maribor i prilagođavanje režima rada uzvodne HE Formin.

Fotogalerija

Slika
Slika
Slika
Slika
Slika