EN
Česta pitanja

Česta pitanja

NADLEŽNOSTI HEP ODS-a

- reklamacije očitanih/potrošenih količina kWh
- zahtjev za promjenu količina kWh predviđene polugodišnje potrošnje  (akontacije)
- zahtjev za samoočitanje
- zahtjevi za izdavanje elektroenergetskih suglasnosti  
- zahtjev za promjenu kategorije kupca
- zahtjev za početak korištenja mreže
- zahtjev za promjenom tarifnog modela
- zahtjevi vezani za brojilo (montaža/demontaža/zamjena, ugradnja)
- zahtjev za ograničenje/povećanje priključne snage
- zahtjev za premještanje OMM-a
- zahtjev za provjeru ispravnosti brojila i mjerne opreme
- zahtjev za daljinsku kontrolu brojila
- zahtjev za izvanredno očitanje stanja brojila
- zahtjev za privremenu obustavu el. energije
- ostali zahtjevi u okviru djelatnosti
 

NADLEŽNOSTI OPSKRBLJIVAČA

- reklamacije na opomenu, kamatu, nepriznatu uplatu
- informacije o računu
- informacije o stanju duga
- izdavanje i ispis računa za električnu energiju
- zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom
- zahtjev za povrat preplate
- zahtjev za reprogram plaćanja dugovanja
- prijepisi vlasništva 
- zahtjev za raskid ugovora o korištenju mreže 
- zahtjev korisnika mreže za prijenos ugovora

Kod promjene vlasništva zahtjev za sklapanje ugovora odnosno raskid ugovora o korištenju mreže predaje se kod odabranog opskrbljivača.

U nastavku je popis aktivnih opskrbljivača abecednim redom.

Za kategoriju potrošnje kućanstvo

OPSKRBLJIVAČ KONTAKT TELEFON E-MAIL
E.ON Energija d.o.o. 0800 8777 info@eon.hr
ENNA Opskrba d.o.o. 032 450970, 01 552 0452 info@enna.hr
HEP - Opskrba d.o.o. 0800 5255 https://open.hep.hr/ords/f?p=230:1 ​​​​
HEP ELEKTRA d.o.o. 0800 300 303 https://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556 
MET Croatia Energy Trade d.o.o. 01 618 7850 info.metcro@met.com
PETROL d.o.o. 01 668 0000 struja@petrol.hr
 

Za kategoriju potrošnje poduzetništvo

OPSKRBLJIVAČ KONTAKT TELEFON E-MAIL
E.ON Energija d.o.o. 0800 8777 info@eon.hr
ENNA Opskrba d.o.o. 032 450970, 01 552 0452 info@enna.hr
HEP - Opskrba d.o.o. 0800 5255 https://open.hep.hr/ords/f?p=230:1 ​​​​
HEP ELEKTRA d.o.o. 0800 300 303 https://www.hep.hr/elektra/kontakti/1556
MET Croatia Energy Trade d.o.o. 01 618 7850 info.metcro@met.com
PETROL d.o.o. 01 668 0000 struja@petrol.hr
HEP ODS d.o.o. (DISTRIBUTER) – do sada je uz djelatnost distribucije električne energije (poslovi mjerenja, obračuna potrošnje, održavanja obračunskog mjernog mjesta te ostale terenske aktivnosti) obavljao i djelatnost javne opskrbe kupaca električnom energijom. Temeljem zakonske obveze od 1.11.2016. godine, djelatnost javnog opskrbljivača kupaca električnom energijom obavlja novo društvo unutar HEP grupe - HEP Elektra d.o.o.
HEP ODS i dalje zadržava status jedinog distributera čija je nadležnost briga za optimalno funkcioniranje sustava, uključujući poslove očitanja, zamjene brojila, otklanjanje kvarova i smetnji u mrežnom sustavu.
Rad HEP ODS-a organiziran je u sjedištu Društva i 21 distribucijskom području.

HEP Elektra d.o.o. (OPSKRBLJIVAČ-JAVNA USLUGA) – jedini je zajamčeni opskrbljivač ovlašten za pružanje javne usluge opskrbe električnom energijom u Republici Hrvatskoj, što znači da opskrbljuje krajnje kupce iz kategorije kućanstvo u okviru univerzalne usluge kao javne opskrbe prema reguliranim uvjetima te pruža javnu uslugu opskrbe električnom energijom koja se obavlja kao zajamčena opskrba za kupce kategorije poduzetništvo.

HEP Opskrba d.o.o. (OPSKRBLJIVAČ-TRŽIŠNI) – obavlja djelatnost opskrbe električnom energijom kupaca kategorije kućanstvo i poduzetništvo unutar tržišne usluge. Osim za opskrbu električnom energijom, registrirana je i za obavljanje opskrbe toplinskom energijom te plinom.
 
Prava i obveze kupca definirane su Pravilnikom o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom.

Prava kupca
 • Kupac ima pravo na nediskriminirajući pristup korištenju elektroenergetske mreže, uz uvjet ispunjenja tehničkih i gospodarskih zahtjeva za priključak.
 • Kupac ima pravo na kvalitetu napona utvrđenu propisima.
 • Kupac ima pravo na informaciju u svezi s prekidom isporuke električne energije prouzročene radovima ili kvarovima.
 • Kupac ima pravo prigovora na rad opskrbljivača u roku od 30 dana od dana nastanka razloga za podnošenje prigovora.
 • Kupac može zatražiti kontrolni pregled mjerne opreme ako postoji sumnja da električnu energiju, odnosno snagu, ne registrira pravilno. 
Obveze kupca
 • Kupac je dužan koristiti električnu energiju u skladu s Ugovorom kojim se reguliraju uvjeti opskrbe i korištenja mreže.
 • Kupac je dužan, bez odgađanja, o neispravnosti mjerne opreme obavijestiti operatora mreže.
 • Kupac je dužan, bez odgađanja, obavijestiti operatora mreže o uočenom oštećenju priključka, oštećenju ili otuđenju mjerne opreme, uklanjanju plombe ili oštećenju mjernih ormara.
 • Kupac je dužan isporučitelju omogućiti neometan pristup do mjernog mjesta radi kontrole, održavanja, očitanja, uključenja i isključenja.
 • Kupac je dužan platiti potrošenu električnu energiju sukladno važećim propisima. 
Više o ostalim pravima i obvezama kupaca te obvezama operatora mreže i opskrbljivača, možete pročitati u Pravilniku o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 85/15, 49/20, 104/20, 100/22)
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS) do sada je uz djelatnost distribucije električne energije obavljao i djelatnost javne opskrbe kupaca električnom energijom. Temeljem zakonske obveze od 1.11.2016. godine djelatnost javne opskrbe kupaca električnom energijom preuzelo je novo društvo unutar HEP grupe - HEP Elektra d.o.o., dok HEP ODS nastavlja obavljati djelatnost distribucije električne energije.
Slijedom navedenog, kupce u okviru javne usluge opskrbe električne energije opskrbljuje HEP Elektra d.o.o.

Ovdje možete pregledati POPIS USLUGA za koje je i dalje nadležan HEP ODS i onih koji više nisu u njegovoj nadležnosti.
Svi kupci električne energije od 1. siječnja 2017. godine dobivaju jedinstveni račun. Temeljem Zakona o tržištu električne energije, svi opskrbljivači su dužni temeljem prethodnog ugovora s HEP ODS-om, za kupce na niskom naponu, izdavati jedinstveni račun za električnu energiju i za korištenje mreže.

Broj OMM-a sastoji se od 10 znamenki i nalazi se na računu za električnu energiju (obično na poleđini računa).

Podatak o broju OMM-a neophodan je za identifikaciju mjernog mjesta i dostavu stanja brojila.

Broj brojila je serijski/tvornički broj brojila.
 
Broj brojila u pravilu se nalazi i na poleđini računa za električnu energiju.
 


Na što obratiti pozornost kod odabira tarifnog modela?

Odabirom odgovarajućeg tarifnog modela možete utjecati na visinu vaših troškova za utrošenu električnu energiju. Tarifni model ovisan je o tehničkim uvjetima određenog mjernog mjesta. Ako želite promijeniti tarifni model, obratite pozornost na tip vašeg brojila (jednotarifno ili višetarifno), budući da pojedini tarifni modeli zahtijevaju određeni tip brojila.


Koliko se plaća promjena tarifnog modela?

Svakom kupcu je omogućen odabir tarifnog modela koji najviše odgovara njegovom načinu potrošnje. Svakako provjerite omjer potrošnje koji ostvarujete kako biste mogli procijeniti kojim tarifnim modelom ostvarujete najveće uštede.

Promjena tarifnog modela naplaćuje se sukladno Cjeniku nestandardnih usluga.

Zahtjev za promjenu tarifnog modela potrebno je uputiti područnoj elektri.

Svaki kupac kategorije kućanstvo koji ima šestomjesečni obračun, ima pravo (na temelju zahtjeva) na samoočitanje stanja brojila. Naknada za izradu mjesečnog obračuna kod kupaca u sustavu samoočitanja, od 1. listopada 2015. godine se ne zaračunava. U nastavku je pregled prava i obveza za kupce koji žele plaćati mjesečnu potrošnju na temelju samoočitanja:
 • HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. dužan je kupcu kategorije kućanstvo, na njegov zahtjev, omogućiti samostalno očitavanje stanja brojila.
 • Podatke o stanju brojila korisnik mreže dužan je dostaviti na zadnji dan u mjesecu s dopuštenim odstupanjem od -6/+2 dana (svaki mjesec).
Kupac stanje brojila može, bez naknade, dostaviti putem:
 
web aplikacije Moja mreža,
telefonskog govornog automata (0800 0555),
besplatnog kontakt broja područne elektre,
te slanjem SMS poruke na broj 811551
(po cijeni SMS-a određenoj unutar Vaše mobilne tarife).
 
 • Kupac u sustavu samoočitanja ima mjesečno obračunsko razdoblje na temelju obračuna čija se izrada ne naplaćuje i dobiva mjesečni račun.
 • U mjesecu u kojem kupac HEP ODS-u ne dostavi podatke o stanju brojila, obračun se temelji na potrošnji električne energije koju procjenjuje HEP ODS.
 • Kupcu koji u tri uzastopna mjeseca ne dostavi podatke o stanju brojila, HEP ODS će, nakon prethodne pisane obavijesti, ukinuti pravo na samoočitanje stanja brojila do isteka sljedećeg polugodišnjeg obračunskog razdoblja kupca.
 • Kupac gubi pravo na samoočitanje stanja brojila u sljedeće tri kalendarske godine ako se polugodišnja potrošnja električne energije određena prema očitanjima HEP ODS-a razlikuje za više od 30% od zbroja šest uzastopnih mjesečnih potrošnji izračunatih na temelju podataka o stanju brojila dostavljenih od strane kupca.
 • Kupac koji je izgubio pravo na samoočitanje stanja brojila, novi zahtjev može podnijeti nakon isteka razdoblja za koje je izgubio pravo samoočitanja stanja brojila.
U energetskoj mreži HEP ODS-a za mjerenje potrošnje električne energije koristi se oko 30 osnovnih tipova brojila električne energije koja se po načinu izvedbe mogu svrstati u dvije kategorije:  
 

Elektromehaničko brojilo

Elektromehanička brojila mogu registrirati potrošnju u jednoj ili u dvije tarife, što je vidljivo na samom brojilu (jedan ili dva brojčanika). Brojila koja imaju mogućnost mjerenja potrošnje u dvije tarife mogu se koristiti za mjerenje u jednoj tarifi (jednotarifno mjerenje, indikacija aktivne tarife je uvijek u istom položaju) ili za mjerenje potrošnje u dvije tarife (dvotarifno mjerenje).

Kod elektromehaničkih brojila i dvotarifnog mjerenja koristi se dodatni vanjski uređaj (uklopni sat ili MTU uređaj) koji prebacuje mjerenje potrošnje energije u jednu ili drugu tarifu.

Raspored dnevnih tarifa:
 • zimsko računanje vremena: VT-viša tarifa od 07-21 sat, NT-niža tarifa od 21-07 sati,
 • ljetno računanje vremena: VT- viša tarifa od 08-22 sata, NT-niža tarifa od 22-08 sati.
Brojilo električne energije mjeri potrošnju energije u kWh i prikazuje trenutnu registriranu ukupnu (kumulativnu) potrošnju energije. Da bi izračun potrošnje električne energije bio točan potrebno je ispravno očitati prikaz na brojilu. Očitavaju se samo brojke u crnom dijelu brojčanika. Brojke u crvenom dijelu brojčanika predstavljaju decimalna mjesta te se ne očitavaju.
 


Elektroničko brojilo

Kod elektroničkih brojila ne postoji odvojeni zasloni za višu i nižu tarifu. Zbog toga je potrebno obratiti pozornost na dodatne oznake koje ukazuju na koju se tarifu odnosi trenutni prikaz na zaslonu. Kod elektroničkih brojila, uređaj za prebacivanje tarifa je ugrađen u brojilo.

Osim potrošnje energije u dvije tarife, elektronička brojila mogu mjeriti i druge parametre (snaga, jalova energija…), a za njihov prikaz na zaslonu definiran je sustav kodova za označavanje. Osnovni kodovi mjernih vrijednosti napisani su na brojilu, ali su ponekad teže čitljivi u hodnicima s lošom rasvjetom i brojilima smještenima u ormariće.

Ukratko, na zaslonu elektroničkih brojila, svakih desetak sekundi izmjenjuju se prikazane količine i pokazuju potrošnju u višoj tarifi, potrošnju u nižoj tarifi, datum, vrijeme te ostvarenu snagu. Kod elektroničkih brojila potrebno je paziti na decimalnu točku i očitavati samo cijeli broj.
 
VT - viša tarifa označena je brojem 1 (TAR 1) i kodom mjerne vrijednosti 1.8.1.
NT - niža tarifa označava se brojem 2 (TAR 2) i kodom mjerne vrijednosti 1.8.2.

Ukoliko elektroničko brojilo mjeri i prikazuje snagu na displeju ovaj podatak se prepoznaje po kodu mjerne vrijednosti:
 • 1.6.0 - maksimalna ostvarena srednja snaga obračunskog perioda (jednotarifno mjerenje),
ili ukoliko se snaga mjeri u dvije tarife;
 • 1.6.1. maksimalna ostvarena srednja snaga obračunskog perioda - u višoj tarifi,
 • 1.6.2 maksimalna ostvarena srednja snaga obračunskog perioda - u nižoj tarifi.
 • Kada HEP ODS pozove kupce da dostave očitanje (pr. u slučaju promjene cijene električne energije).
 • Kada se vaša potrošnja značajnije promijenila (pr. uključili ste ili isključili neko od većih trošila u vašem kućanstvu, električni bojler ste zamijenili plinskim i sl.).
 • Ako niste bili prisutni pri redovnom očitanju ili vaše brojilo zbog nedostupnosti nije očitano.
 • Ako ste HEP ODS-u uputili zahtjev za samoočitanje, temeljem kojeg ste se obvezali mjesečno dostavljati očitanje  brojila.
Ako unutar obračunskog razdoblja želite dostaviti očitanje vašeg brojila električne energije to možete učiniti na sljedeće načine:
 • putem aplikacije Moja mreža;
 • pozivom na besplatni telefonski automat 0800 0555;
 • pozivom na besplatni telefonski broj nadležnog distribucijskog područja ili osobnim dolaskom,
 • slanjem SMS poruke na broj 811551 (po cijeni SMS-a određenoj unutar Vaše mobilne tarife)
 • slanjem poruke putem Viber-a za primatelja HEP ODS.
Za dostavu očitanja potreban je broj obračunskog mjernog mjesta (OMM) te stanje brojila. 

Za dostavu očitanja putem SMS ili Viber poruke potrebno je upisati OMM te očitano stanje brojila za višu i nižu tarifu, kao u sljedećem primjeru: 

0123456789
4321
123

Napomena: šalju se samo numeričke vrijednosti, svaka u svom retku i bez popratnog teksta.
 

Korisnik kategorije potrošnje poduzetništvo može dostaviti očitanje brojila putem sljedećih kanala dostave:

 • pozivom na kontakt broj nadležnog distribucijskog područja;
 • ​​​​slanjem poruke na adresu elektroničke pošte nadležnog distribucijskog područja;
 • osobnim dolaskom u poslovnicu Vašeg distribucijskog područja (šalteri)​​​​​​​​​​​.

Kontakt podaci distribucijskih područja dostupni su na poveznici: https://www.hep.hr/ods/pristup-mrezi/distribucijska-podrucja-elektre/25.
 

Za dostavu očitanja potreban je broj obračunskog mjernog mjesta (OMM) te stanje brojila.

Limitator je uređaj koji kod kupaca ograničava strujno opterećenje (maksimalnu snagu) istovremeno uključenih električnih uređaja na veličinu koja je definirana elektroenergetskom suglasnošću, odnosno ugovorena s HEP ODS-om. Odluku o ugovorenoj snazi priključka, prema kojoj se utvrđuje i nazivna snaga limitatora, donosi kupac prema svojim potrebama. Nazivna struja limitatora kreće se od 5 do 50 ampera. Cijena limitatora uključena je u cijenu priključka na elektroenergetsku mrežu.

Prema Pravilniku o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 100/22, članak 36.), svaki kupac, bez obzira na potrošnju, obvezno mora zadovoljiti uvjet ograničenja ili mjerenja vršnog opterećenja iz elektroenergetske suglasnosti. Za kupce, čija je priključna snaga manja od 22 kW, ograničenje se provodi ugradnjom limitatora ili brojila s funkcijom ograničenja snage.

Kupcu s priključnom snagom većom od 22 kW, a koji je odabrao tarifni model bez tarifnog elementa obračunske vršne snage, vršna snaga ograničava se na 22 kW brojilom s funkcijom ograničenja snage.

Ograničenje snage u interesu je svih kupaca jer se njime sprječava nekontrolirano smanjenje napona, problemi vezani uz stare instalacije te nekontrolirano povećanje potrošnje pojedinih kupaca, što se može negativno odraziti na ostale kupce priključene na isti dio mreže. Uslijed priključenja novog kupca na elektroenergetsku mrežu, jedan od temeljnih parametara je određivanje snage priključka. Svi kupci kod kojih je snaga limitatora manja od iznosa zakupljene snage (snage u elektroenergetskoj suglasnosti kupca), mogu zatražiti zamjenu limitatora.

Više o tehničkim obilježjima uređaja za ograničavanje strujnog opterećenja – limitatora, možete pronaći ovdje
Ukoliko imate primjedbe na mjerne podatke (očitanje Vašeg brojila) ili slično, molimo vas da nam se obratite pisanim putem (putem pošte, kontakt formulara na ovim stranicama ili faksom). Na raspolaganju su Vam naši radnici na šalterima te na potrošačkim telefonima područnih distribucijskih područja (elektri).

Ukoliko niste zadovoljni dobivenim očitovanjem ili smatrate da ste na bilo koji način zakinuti, vaše je pravo obratiti se Povjerenstvu za reklamacije potrošača u svom distribucijskom području (elektri).

Povjerenstva za reklamacije potrošača sastavljena su od predstavnika lokalnih udruga za zaštitu potrošača te predstavnika HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Povjerenstva postoje u svim distribucijskim područjima, a možete im se obratiti isključivo pisanim putem, na adresu vaše elektre, s naznakom: „Za Povjerenstvo za reklamacije potrošača“.

Nestanak električne energije može biti posljedica:

 • kvara u elektroenergetskom sustavu,
 • radova na elektroenergetskoj mreži,
 • kvara na instalacijama kupca.

U slučaju nestanka električne energije predlažemo da provjerite je li do nestanka električne energije došlo i u susjedstvu ili se radi o nestanku isključivo u vašem objektu. Ukoliko je riječ o nestanku na široj lokaciji, riječ je o kvaru na elektroenergetskoj mreži. Nadalje, ukoliko je riječ o nestanku električne energije isključivo u vašem objektu, onda je najvjerojatnije riječ o problemu/kvaru na vašoj unutarnjoj instalaciji. Također, nestanak električne energije može biti posljedica najavljenih radova na mreži. Sve informacije o najavljenim radovima, možete pronaći ovdje.

U slučaju nestanka električne energije, preporučamo vam da isključite sva trošila, osim jednog rasvjetnog tijela koje će vam poslužiti za provjeru stanja sustava. Kada se stanje u sustavu normalizira, postupno uključujte trošila koja su vam nužna. Na taj način možete izbjeći kvar na vašim uređajima.

Ako morate napustiti objekt, prije ponovnog početka napajanja električnom energijom, provjerite jeste li isključili sva trošila. Posebno obratite pozornost na trošila koja bi, nakon uspostave napajanja električnom energijom, mogla izazvati požar.


Želim promijeniti opskrbljivača električnom energijom. Koji je postupak?

Svi kupci iz kategorije kućanstvo imaju pravo na opskrbu električnom energijom u sustavu javne usluge, ali isto tako imaju pravo odabrati nekog od opskrbljivača na tržištu električne energije. Na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj ima više opskrbljivača.

Kako bi prešli  drugom opskrbljivaču, morate sklopiti novi ugovor o opskrbi električnom energijom s odabranim opskrbljivačem. Postupak promjene opskrbljivača provodi odabrani opskrbljivač koji podatke o obračunskim mjernim mjestima kupca, u propisanom obliku i na propisani način, dostavlja HEP ODS-u na obradu. Kupac komunicira s odabranim opskrbljivačem. Nakon sklapanja ugovora o opskrbi električnom energijom s odabranim opskrbljivačem daljnji postupak za vas provodi vaš novi opskrbljivač. Postupak promjene opskrbljivača provodi se bez naknade.


Koji su temeljni preduvjeti za promjenu opskrbljivača?

Kako bi postupak promjene opskrbljivača bio proveden na propisan način, neophodno je da svi podaci o Vama kao kupcu i Vašem mjernom mjestu budu poznati i vjerodostojni. Najvažniji podatak koji može osigurati sam kupac je OIB kupca. Svi kupci mogu provjeriti status svog OIB-a (odnosno provjeriti ima li HEP ODS njihov OIB i je li OIB ispravan) na svakom računu za električnu energiju. Također, vrlo je važno utvrditi stanje brojila temeljem kojeg će se razgraničiti potrošnja kupca kod postojećeg opskrbljivača od potrošnje koja će nastati kod novog opskrbljivača, pri čemu kupac može očitano stanje brojila za potrebe razgraničenja dostaviti odabranom opskrbljivaču.


Izaberem li nekog od tržišnih opskrbljivača, kakav će biti moj daljnji odnos s HEP ODS-om?

HEP ODS i dalje zadržava status jedinog distributera čija je nadležnost briga za optimalno funkcioniranje sustava, uključujući poslove očitanja, zamjene brojila, otklanjanje kvarova i smetnji u mrežnom sustavu. Od 1. siječnja 2017. svi kupci u RH, neovisno o izabranom opskrbljivaču, dobivat će jedinstveni račun: račun na kojem je objedinjen trošak za opskrbu električnom energijom (potrošnja električne energije) i naknada za korištenje distribucijske mreže. Jedinstveni račun izdaje izabrani opskrbljivač. 


Obračun naknade za korištenje mreže – mrežarine

Račun za korištenje mreže - mrežarina, određuje se temeljem potrošnje iz odgovarajućeg prethodnog istog obračunskog razdoblja, iskazane kroz mjesečne novčane obveze kupca. Mjesečne novčane obveze, za kupce kategorije kućanstvo, utvrđuju se na način da se predviđena mjesečna potrošnja za pojedinačni mjesec pomnoži s pripadajućim tarifnim stavkama za korištenje mreže (za tarifni model plavi - jednotarifno mjerenje – 0,31 kn/kWh, za tarifni model bijeli - dvotarifno mjerenje - u višoj tarifi  0,35 kn/kWh, a u nižoj tarifi 0,17 kn/kWh; cijene su bez PDV-a) te se dodaje i naknada za mjernu uslugu u iznosu od 10,00kn (bez PDV-a).


Postoji li mogućnost obustave isporuke električne energije nakon promjene opskrbljivača?

Ukoliko kupac promijeni opskrbljivača, a nije podmirio novčane obveze prema HEP ODS-u, on mu ima pravo obustaviti isporuku električne energije sukladno Zakonu o tržištu električne energije. Također, svi opskrbljivači na tržištu električne energije imaju pravo, ukoliko kupac nije podmirio svoje novčane obveze, od HEP ODS-a zatražiti privremenu obustavu isporuke električne energije.


Očitanje brojila kod promjene opskrbljivača

Očitanje brojila kod kupaca kategorije kućanstvo u okviru standardne usluge obavlja HEP ODS svakih 6 mjeseci. Kod promjene opskrbljivača, očitanje brojila HEP ODS-u može dostaviti novi opskrbljivač, zajedno s podacima iz ugovora o opskrbi. Razgraničenje potrošnje između postojećeg i novog opskrbljivača utvrđuje se na jedan od sljedećih načina:

 • na temelju očitanja zaprimljenog od opskrbljivača - očitanje je prihvatljivo ukoliko potrošnja ne prelazi granicu odstupanja od ±30% u odnosu na odgovarajuće prethodno standardno obračunsko razdoblje (6 mjeseci);
 • na temelju procjene potrošnje - ukoliko očitanje nije zaprimljeno od opskrbljivača ili nije prihvatljivo, koristi se podatak o posljednjem očitanju HEP ODS-a u prethodnih 12 mjeseci;
 • na temelju izvanrednog očitanja koje provodi HEP ODS, u roku od 5 radnih dana od zaprimanja ugovora o opskrbi. Stanje brojila na dan početka primjene novog ugovora o opskrbi (prvog dana u mjesecu), utvrđuje se razmjerno broju dana do početka primjene novog ugovora.


Kako će se očitavati moje brojilo nakon promjene opskrbljivača?

Za kupce kategorije kućanstvo standardno obračunsko razdoblje iznosi 6 mjeseci, a brojila kupaca će se i dalje očitavati dva puta godišnje.


Koliko često mogu mijenjati opskrbljivača?

Svaki kupac ima pravo, u bilo kojem trenutku, promijeniti opskrbljivača na tržištu električne energije. Naravno, potrebno je obratiti pozornost na to kakav ugovorni odnos imate s trenutnim opskrbljivačem kako raskid ne bi podrazumijevao dodatne troškove.

U Hrvatskoj ima približno dva milijuna kupaca električne energije kategorije kućanstvo. Mjesečno ili dvomjesečno očitavanje brojila svim kućanstvima izazvalo bi velike dodatne troškove operatoru mreže, čime bi povećalo i ukupnu cijenu električne energije. Da bi se to izbjeglo, primjenjuje se akontacijski sustav naplate, odnosno procjenjuje se mjesečna potrošnja svakog kupca u razdoblju do idućeg obračuna, što je definirano Pravilima o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom kao standardna usluga za sve kupce. Slična rješenja primjenjuju se i u drugim europskim zemljama.

Mjesečna novčana obveza, odnosno akontacijska rata, predstavlja račun za ugovorenu električnu energiju za mjesec unutar obračunskog razdoblja.

Iznos mjesečnih novčanih obveza određuje se:
 • kod postojećih kupaca na temelju prosječne mjesečne potrošnje odgovarajućeg prethodnog (sezonskog) razdoblja, prema tarifnim stavkama odabranog tarifnog modela, uvećano za iznos poreza na dodanu vrijednost (PDV);
 • kod novih kupaca na temelju sporazumno utvrđene količine električne energije, odnosno očekivane prosječne mjesečne potrošnje.
Svaki kupac kategorije kućanstvo može pisanim putem osporiti utvrđene mjesečne novčane obveze, u roku od 15 dana od dana njihova izdavanja.
 
Neovlaštenom potrošnjom - krađom električne energije, sukladno zakonskoj regulativi, smatraju se slučajevi kada: 
 • krajnji korisnik troši električnu energiju bez mjerne opreme operatora sustava ili mimo postojeće mjerne opreme ili kada je mjerna oprema onesposobljena za ispravan rad,
 • krajnji korisnik troši električnu energiju na način da je neovlašteno utjecao na rad uređaja za upravljanje tarifama,
 • krajnji korisnik troši električnu energiju preko brojila ili ostale mjerne opreme s kojih je skinuta ili oštećena plomba, osim ako je smještaj mjerne opreme takav da krajnji kupac to nije mogao nadzirati niti spriječiti,
 • je krajnji korisnik na niskom naponu bez mjerenja snage utjecao na ograničavalo strujnog opterećenja koje je bilo plombirano ili na glavne osigurače koji su bili plombirani omogućujući time korištenje snage veće od priključne snage,
 • se pravna ili fizička osoba koja nije stekla status krajnjeg korisnika priključi na mrežu,
 • krajnji korisnik troši električnu energiju preko brojila ili ostale mjerne opreme nakon privremene obustave.
 
Neovlaštena potrošnja je:
 • opasna - neovlaštene radnje na mjernom mjestu i priključku mogu prouzročiti požar i biti opasne za život;
 • protuzakonita - neovlaštena potrošnja je djelo za koje je propisana novčana kazna;
 • skupa - nakon otkrivanja neovlaštene potrošnje, obračunava se količina potrošene, a nenaplaćene električne energije, u skladu s Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom.
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. kontinuirano provodi kontrole mjernih mjesta i priključke električne energije, radi utvrđivanja neovlaštene potrošnje - krađe električne energije. Ako sumnjate na neovlaštenu potrošnju električne energije kod nekog korisnika, možete se obratiti nadležnom distribucijskom području.

Ostale informacije vezane uz neovlaštenu potrošnju možete pronaći u Pravilnik o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 85/15, 49/20, 104/20, 100/22).
Prema Pravilniku o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 100/22), obračun (utvrđivanje mjernih podataka za obračun) za obračunsko mjerno mjesto s odobrenim samoočitanjem izrađuje se za kalendarski mjesec prema stanju brojila na zadnji dan u kalendarskom mjesecu. Stanje brojila električne energije preračunava se na zadnji dan u mjesecu, temeljem dostavljenog stanja brojila električne energije tijekom zadnjih 7 dana kalendarskog mjeseca na koji se odnosi obračun, ukoliko stanje brojila nije dostavljeno na zadnji dan u kalendarskom mjesecu.
Kod ovog načina obračuna mala je vjerojatnost odstupanja preračunatog stanja brojila na zadnji dan u mjesecu u odnosu na stvarno stanje, obzirom na kratko vremensko razdoblje na koje se odnosi preračunavanje (maksimalno 7 dana) i činjenicu da se stanje preračunava prema stvarno ostvarenoj potrošnji u tom kalendarskom mjesecu.
 
Stanje brojila dostavlja se putem sljedećih komunikacijskih kanala:
 • putem aplikacije Moja mreža;
 • pozivom na besplatni telefonski automat 0800 0555;
 • pozivom na besplatni telefonski broj nadležnog distribucijskog područja  (na izborniku birati 1)
 • slanjem SMS poruke na broj 811551 (po cijeni SMS-a određenoj unutar Vaše mobilne tarife)
 • slanjem poruke putem Viber-a za primatelja HEP ODS. 
Operator distribucijskog sustava (HEP ODS) daje mogućnost točnije razdjele potrošnje krajnjih kupaca po mjesecima ovisno o klimatološkim i drugim parametrima. Realnije predviđene mjesečne potrošnje poticaj su krajnjem kupcu za racionalniju potrošnju električne energije.

Svaki kupac može zatražiti promjenu modela razdjele potrošnje kod svog opskrbljivača. Postoje tri modela predviđene potrošnje i to Opći model, Sezonski model i Linearni model, a sukladno Pravilima primjene nadomjesnih krivulja opterećenja HEP ODS-a. Za sve kupce, bez obzira na odabranog opskrbljivača, model potrošnje određuje HEP ODS.
Kućanstva s polugodišnjim obračunskim razdobljem inicijalno će se razvrstavati u modele Opći, prema regiji kojoj geografski pripadaju (kontinentalna, gorska i primorska). Iznosi akontacija su različiti po mjesecima unutar polugodišnjeg obračunskog razdoblja, ali je njihov ukupan zbroj temeljen na potrošnji adekvatnog prethodnog obračunskog razdoblja.
Postupak prebacivanja se vrši postepeno kako koje obračunsko mjerno mjesto kućanstava s polugodišnjim obračunskim razdobljem dođe na red za periodički obračun.
 
HEP ODS u skladu s odredbama Pravilima primjene nadomjesnih krivulja opterećenja omogućava opskrbljivačima podnošenje zahtjeva za promjenu modela razdjele potrošnja u A (Opći model), B (Sezonski model) ili C (Linearni model).
 
Razvrstavanje u model Linearni ili Sezonski moguće je na zahtjev kućanstva, putem opskrbljivača, ako je ispunjeno:
 
• Krajnji kupac s polugodišnjim obračunskim razdobljem može u tekućem polugodišnjem obračunskom razdoblju putem svog opskrbljivača zatražiti razvrstavanje u model Linearni, ukoliko je njegova potrošnja koja se odnosi na prethodno polugodišnje obračunsko razdoblje, bila manja ili jednaka 600 kWh,
 
• Krajnji kupac s polugodišnjim obračunskim razdobljem može u tekućem polugodišnjem obračunskom razdoblju putem svog opskrbljivača zatražiti razvrstavanje u model Sezonski prema regiji kojoj geografski pripada, ukoliko je krajnjem kupcu svojstven sezonski karakter potrošnje, odnosno barem 80% njegove godišnje potrošnje se odnosi na kalendarske mjesece svibanj – listopad.
 
U slučaju odobrenog zahtjeva od strane HEP ODS-a, promjena modela primjenjuje se kod prvog idućeg redovnog obračuna.